główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Referent ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, utrzymania czystości- Joanna Kanicka

pokój nr 11 tel (43) 8416801

 

3

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

 

6

Tryb odwoławczy

 

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

8

Uwagi

Brak

Załączniki:
Wniosek do pobrania 25 KB