główna zawartość
artykuł nr 1

Sporządzenie aktu małżeństwa

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Sporządzenie aktu małżeństwa

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

- odpis skrócony aktu urodzenia

- dowód ustanie lub unieważnienia małżeństwa (w przypadku osób zawierających związek małżeński po raz kolejny)

- dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

- zaświadczenie o zdolności prawnej (w przypadku cudzoziemca)

- zezwolenie - jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

4

Opłaty skarbowe

Za sporządzenie aktu 84zł

5

Termin załatwienia sprawy

jeden miesiąc (w przypadku ślubu cywilnego)

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

Art. 53 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. z 2011r.  Nr. 212, poz. 1264) Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 1 parag. 2 i 3 kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U, z 19647 roku Nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

8

Uwagi

Brak