główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

 

98-310 Czarnożyły 48

 

1

 

 

 

Nazwa usługi

 

 

 

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

2

 

 

 

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

 

 

 

Inspektor ds organizacyjnych działalności gospodarczej oraz obrony- Iwona Pietrzak

 

 

 

 

pokój nr 10 tel (43) 8416802

 

3

 

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

- wypełniony wniosek

 

 

 

Dodatkowo:

 

 

 •  

  Jednostki OSP- aktualny statut straży oraz kopia wyboru zarządu

   

   

 

4

 

 

 

Opłaty

 

 

 • 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  (z wyjątkiem piwa)
 • 175,00 zł. Na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

 

5

 

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

 

30 dni

 

6

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

 

 

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnożyły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

7

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012r., poz.1356 z późn. zm.)

 

 

 

8

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

 

2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

 

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 51 KB