główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o zwrot akcyzy

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds wymiaru podatków i opłat

Wiesława Niciejewska

pokój nr 1 tel.

043 8416217

 

3

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek

- faktury VAT lub ich kopie

4

Opłaty skarbowe

Brak

5

Termin załatwienia sprawy

30 dni

6

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta Gminy Czarnożyły, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

7

Podstawa prawna-

-Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.).

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (Dz. U. 2013, poz. 789) od dnia 24 lipca 2013r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

8

Uwagi

Wypłacane przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe.

Termin składania wniosków

  • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

  • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 189 KB