główna zawartość
artykuł nr 1

Zaświadczenie z ewidencji ludności.

 

 

Urząd Gminy Czarnożyły

98-310 Czarnożyły 48

1

Nazwa usługi

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

2

Stanowisko pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i niepozałatwiane sprawy, miejsce składania dokumentów

Inspektor ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego- p.

Edyta Łebek- pokój nr 10

Tel : (0-43) 84-16-802

3

Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,

- Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

4

Opłaty skarbowe

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnożyły : Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej w Białej o/Czarnożyły

Nr konta 49 9244 0003 0000 1339 2000 0020

5

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

6

Tryb odwoławczy

Brak

7

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

8

Uwagi

Brak

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 13 KB