Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Struktura organizacyjna Urzędu jest bezreferatowa.

 

1.  Zadania własne i zlecone realizowane są przez jednoosobowe stanowiska pracy wyodrębnione w ramach  17 ¼  etatów, w tym:

1)   3 etaty stanowisk kierowniczych,

2)   10 i 3/4 etatów pracowników administracyjnych,

3)   4 i 1/2 etatów pracowników gospodarczych i obsługi.

 

3.  W skład Urzędu wchodzą następujące jednoosobowe stanowiska :

1)   kierownicze:

- Wójt Gminy – 1 etat,

- Sekretarz Gminy – 1 etat,

- Skarbnik Gminy – 1 etat

2)   administracyjne:

- Radca prawny – 1/4 etatu

- Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej – 1 etat

- Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości – 1 etat

- Stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych i p.poż. – 1 /2 etatu

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  i księgowości budżetowej  – 1 etat,

- Stanowisko ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń – 1 etat

- Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – 1 etat

- Stanowisko ds. księgowości podatkowej – 1 etat

- Stanowisko ds. obsługi kasowej i rolnictwa – 1 etat

- Stanowisko ds. organizacyjnych, działalności gospodarczej  oraz obrony – 1 etat

- Stanowisko ds. obywatelskich i gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego – 1 etat

- Stanowisko ds. samorządu – 1 etat

3)   gospodarcze i obsługi:

- Konserwator Urzędu – 1/2 etatu,

- Woźna Urzędu – 1 etat

- Konserwatorzy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. – 3 etaty.