główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 1216
   Dane podstawowe 220429
   Godziny urzędowania 6793
   Organizacja urzędu 8563
   Struktura organizacyjna 11968
   Wybory ławników 1905
   Wybory i spisy 8015
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 12
     Wybory do Izb Rolniczych 64
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 627
     Wybory samorządowe w 2018 r. 6648
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3278
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4508
     Referendum 2015 2382
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5176
     Wybory prezydenckie 2015 5082
     Wybory samorządowe 2014r. 10437
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3823
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4697
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 5940
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8394
     Wybory samorządowe 2010 10779
     Wybory prezydenckie 2010 7082
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5518
     Spis rolny 2010 4241
     Spis Powszechny 2011 5217
   Tematy 5528
     Herb Gminy Czarnożyły 2101
     Wiadomości o gminie 2227
     Lokalizacja, mapa gminy 2869
     Historia 2031
     Galeria zdjęć 5509
     Edukacja 2088
     Zdrowie 1814
     Kultura i Sport 2176
     Unia Europejska 1682
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4659
     Rok 2019 5996
     Rok 2018 10435
     Rok 2017 9439
     Rok 2016 7919
     Rok 2015 8474
     Rok 2014 1420
     Rok 2013 1852
     Rok 2012 1839
     Rok 2011 1521
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5344
   Obwieszczenia 9922
     Rok 2019 370
     Rok 2018 872
     Rok 2017 240
     Rok 2016 1600
     Rok 2015 2011
     Rok 2014 2575
     Rok 2013 2102
     Rok 2011 1266
     Rok 2010 2336
     Rok 2009 1834
     Rok 2008 1591
     Rok 2007 13500
     Rok 2006 8338
   Nabór na wolne stanowiska pracy 34346
     Rok 2019 5296
     Rok 2018 8293
     Rok 2017 664
     Rok 2016 11744
     Rok 2015 2633
     Rok 2014 3165
     Rok 2012 6902
     Rok 2009 6876
     Rok 2008 7123
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 12405
     Rok 2019 274
     Rok 2018 766
     Rok 2017 920
     Rok 2016 991
     Rok 2015 1792
     Rok 2014 3142
     Rok 2013 6108
     Rok 2012 4579
     Rok 2011 3578
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6976
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28570
     Rok 2010 4673
     Skargi i wnioski 749
     Petycje 300
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2958
     Rok 2019 338
     Rok 2018 720
     Rok 2017 319
     Rok 2016 892
     Rok 2015 870
     Rok 2014 945
     Rok 2013 1225
     Rok 2012 1089
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 308
   Ochrona Danych Osobowych 473
   Transmisja Sesji Rady Gminy 1018
   Informacje Prawo Łowieckie 64
     Kalendarz polowań 132
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 35
   Susza 2018 408
   Susza 2019 301
Organy
   Wójt Gminy 11302
     Kompetencje 1891
     Kontakt 1815
     Dyżury 1650
     Zarządzenia 18916
     Decyzje i inne akty administracyjne 1461
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1552
   Zastępca Wójta Gminy 5528
   Sekretarz 5262
   Skarbnik 4841
   Rada Gminy 6251
     Przewodniczący Rady 3621
     Skład Rady 3790
     Regulamin 1779
     Kompetencje 1371
     Sesje 2059
    ›    Podsumowanie sesji 1289
    ›    Najbliższa sesja 5052
     Uchwały Rady Gminy 2635
     Dyżury radnych 1519
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1518
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1646
     Kontakt z radnymi 1561
   Komisje Rady 3519
     Podstawa prawna 3049
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1503
    ›    Skład osobowy 1563
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1467
    ›    Skład osobowy 1509
     Komisja skarg, wniosków i petycji 28
    ›    Skład osobowy 63
     Komisja Rewizyjna 1339
    ›    Skład osobowy 1573
   Stanowiska jednoosobowe 6389
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2469
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2505
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2529
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2641
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2343
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2262
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2773
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 988
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2242
     Stanowisko ds samorządu 2161
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1930
   Urząd Stanu Cywilnego 6120
Prawo Lokalne
   Statut 6328
   Regulamin 7182
   Zarządzenia 816
     Rok 2019 95
     Rok 2018 332
     Rok 2017 3759
     Rok 2016 7251
     Rok 2015 9661
     Rok 2014 8969
     Rok 2013 9383
     Rok 2012 9952
     Rok 2011 13052
     Rok 2010 889
     Rok 2009 1563
     Rok 2008 1284
     Rok 2007 923
     Rok 2006 816
     Rok 2005 982
     Rok 2004 12346
   Budżet 5828
     Podstawowe informacje o budżecie 2766
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4431
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1028
    ›    Realizacja planowanych wydatków 971
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 932
    ›    Dotacje z budżetu 1180
     Budżet 2004 rok 1304
     Budżet 2005 rok 1392
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4925
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1185
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1227
    ›    Dotacje z budżetu 1096
     Budżet 2007 rok 1192
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1015
    ›    Uchwały około budżetowe 1170
     Budżet 2008 rok 1265
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2231
    ›    Uchwały około budżetowe 1215
     Bodżet 2009 rok 1212
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2582
    ›    Uchwały około budżetowe 1222
     Budżet 2010 rok 1151
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3380
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1798
     Budżet 2011 1086
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3706
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3066
     Budżet 2012 rok 1030
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2031
    ›    Uchwały około budżetowe 3298
     Budżet 2013 rok 975
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1769
    ›    Uchwały około budżetowe 2033
     Budżet 2014 rok 784
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1326
    ›    Uchwały około budżetowe 1025
     Budżet 2015 rok 851
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1355
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1414
     Budżet 2016 rok 803
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1217
    ›    Uchwały około budżetowe 1314
     Budżet 2017 rok 616
    ›    Informacje z realizacji budżetu 888
    ›    Uchwały około budżetowe 1221
     Budżet 2018 rok 415
    ›    Informacje z realizacji budżetu 685
    ›    Uchwały około budżetowe 537
     Budżet 2019 rok 207
    ›    Informacje z realizacji budżetu 195
    ›    Uchwały około budżetowe 284
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 54
     Rok 2019 54
   Uchwały 9747
     Rok 2019 1491
     Rok 2018 7189
     Rok 2017 7582
     Rok 2016 13965
     Rok 2015 11944
     Rok 2014 10972
     Rok 2013 12679
     Rok 2012 16751
     Rok 2011 17280
     Rok 2010 17596
     Rok 2009 17532
     Rok 2008 25451
     Rok 2007 24745
     Rok 2006 21881
     Rok 2005 18313
     Rok 2004 32405
     Rok 2003 1716
     Rok 2002 1654
   Podatki i opłaty lokalne 5739
     Podatek od nieruchomości 7528
    ›    Stawki podatku 2736
     Podatek od środków transportowych 2776
    ›    Stawki podatku 2224
     Podatek rolny 4087
    ›    Stawki podatku 2420
     Podatek leśny 3387
    ›    Stawki podatku 2224
     Interpretacje indywidualne 665
     Podatek od posiadania psów 1921
     Zwolnienia z podatku 2338
     Opłata za wodę i ścieki 2561
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 991
   Informacje o środowisku 44332
     Ogłoszenia urzędu 2162
    ›    Rok 2004 1448
    ›    Rok 2005 1114
    ›    Rok 2011 843
    ›    Rok 2006 1389
    ›    Rok 2007 1342
     Uchwały Rady Gminy 2383
   Akty prawa miejscowego 10549
   Strategia rozwoju 4308
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1174
   Protokoły 3489
   Zgromadzenia 1098
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 507
   Zagospodarowanie przestrzenne 25484
   Rejestr działalności regulowanej 3052
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2865
     Zasady segregowania odpadów 828
     Harmonogram zbiórki 1747
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 2317
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 914
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 994
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1376
     Uchwały 3790
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 988
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2648
   Gospodarka komunalna 9960
   Pozostałe 4078
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 920
     Rok 2019 361
     Rok 2018 659
     Rok 2017 481
   Ogłoszenia Przetargów 37202
     Rok 2019 4918
     Rok 2018 15883
     Rok 2017 10389
     Rok 2016 29649
     Rok 2015 17016
     Rok 2014 19598
     Rok 2013 14633
     Rok 2012 11171
     Rok 2011 16084
     Rok 2010 13621
     Rok 2009 25513
     Rok 2008 24154
     Rok 2007 29232
     Rok 2006 16921
     Rok 2005 94165
     Rok 2004 8766
     Rok 2003 1524
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 7608
     Rok 2019 3441
     Rok 2018 9967
     Rok 2017 4723
     Rok 2016 1693
     Rok 2015 20832
     Rok 2014 2168
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3581
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5319
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1663
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1879
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1804
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1561
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1116
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1661
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1599
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1323
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 665
     Wydanie dowodu osobistego 3869
     Meldunki 1833
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1962
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1732
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1078
    ›    Pełnomocnictwo 645
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 609
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 677
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 299
     Nieruchomości 888
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1231
    ›    Podział nieruchomości 1118
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1417
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1062
     Działalność gospodarcza 1662
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1925
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1765
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1767
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1473
     Zezwolenia i decyzje 2123
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1083
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1689
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1972
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1765
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2039
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1388
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1339
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1416
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 1017
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1223
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3336
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 797
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1230
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1191
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1063
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1299
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 853
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1074
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1059
     Podatki i opłaty lokalne 842
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1289
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1068
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1028
     Zaświadczenia 932
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1795
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 2044
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 3024
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1368
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1307
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3208
Inne
   Jednostki organizacyjne 7604
     Gminny Ośrodek Kultury 4621
    ›    Kontakt 2180
    ›    Kierownictwo 1724
    ›    Statut 1341
    ›    Regulamin 1141
    ›    Majątek 1108
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4207
    ›    Kontakt 2436
    ›    Kierownictwo 2166
    ›    Statut 1535
    ›    Struktura organizacyjna 2051
    ›    Aktualności 4970
    ›    Kontakt 1508
    ›    Kierownictwo 1480
    ›    Statut 1212
    ›    Regulamin 1185
    ›    Struktura organizacyjna 1218
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2194
    ›    Kontakt 1343
    ›    Kierownictwo 1326
    ›    Statut 1144
    ›    Regulamin 1180
    ›    Struktura organizacyjna 1188
    ›    Majątek 1263
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1260
     Placówki Oświaty 2334
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2829
    ›    Kontakt 1410
    ›    Kierownictwo 1537
    ›    Statut 1194
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3333
    ›    Kontakt 1395
    ›    Kierownictwo 1397
    ›    Statut 1259
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3250
    ›    Kontakt 1442
    ›    Kierownictwo 1300
    ›    Statut 1118
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2353
    ›    Kontakt 1254
    ›    Kierownictwo 1210
    ›    Statut 1112
   Jednostki pomocnicze 4914
     Sołectwa 2954
   Oferty inwestycyjne 4150
     Infrastruktura 1613
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1210
    ›    Stan elektryfikacji 1182
    ›    Stan telefonizacji 1029
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1155
    ›    Drogi 1031
     Oferty 9996
   Rejestry i ewidencje 3983
     Rejestr skarg i wniosków 1958
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1582
     Rejestr instytucji kultury 918
     Gminna Ewidencja Zabytków 1398
   Oświadczenia majątkowe 10684
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 7297
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 17973
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5644
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 9423
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4620
   Informacje nieudostepnione 970
   Redakcja Biuletynu 4318
    ›    pliki na serwerze BIP 1947
Łączna liczba odwiedzin:2157294