główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 9032
   Dane podstawowe 224268
   Godziny urzędowania 7421
   Organizacja urzędu 9123
   Struktura organizacyjna 12891
   Wybory ławników 2166
   Wybory i spisy 9422
     Spis rolny 2020 89
     Wybory prezydenckie 2020 r. 1290
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1208
     Wybory do Izb Rolniczych 246
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1168
     Wybory samorządowe w 2018 r. 7292
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3572
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4806
     Referendum 2015 2609
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5533
     Wybory prezydenckie 2015 5427
     Wybory samorządowe 2014r. 11057
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4154
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 5076
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 6272
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8920
     Wybory samorządowe 2010 11168
     Wybory prezydenckie 2010 7290
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5794
     Spis rolny 2010 4346
     Spis Powszechny 2011 5467
   Tematy 5874
     Herb Gminy Czarnożyły 2248
     Wiadomości o gminie 2396
     Lokalizacja, mapa gminy 3039
     Historia 2122
     Galeria zdjęć 6011
     Edukacja 2208
     Zdrowie 1930
     Kultura i Sport 2338
     Unia Europejska 1874
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 5022
     Rok 2020 1987
     Rok 2019 10730
     Rok 2018 10628
     Rok 2017 9551
     Rok 2016 7999
     Rok 2015 10058
     Rok 2014 1513
     Rok 2013 1966
     Rok 2012 1934
     Rok 2011 1610
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5869
   Obwieszczenia 10450
     Rok 2020 231
     Rok 2019 827
     Rok 2018 1018
     Rok 2017 404
     Rok 2016 1753
     Rok 2015 2148
     Rok 2014 2722
     Rok 2013 2208
     Rok 2011 1379
     Rok 2010 2439
     Rok 2009 1952
     Rok 2008 1692
     Rok 2007 13604
     Rok 2006 8618
   Nabór na wolne stanowiska pracy 37528
     Rok 2019 8112
     Rok 2018 8839
     Rok 2017 796
     Rok 2016 11937
     Rok 2015 2751
     Rok 2014 3289
     Rok 2012 7023
     Rok 2009 6986
     Rok 2008 7246
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 13220
     Rok 2020 259
     Rok 2019 543
     Rok 2018 996
     Rok 2017 1057
     Rok 2016 1091
     Rok 2015 1929
     Rok 2014 3393
     Rok 2013 6455
     Rok 2012 4800
     Rok 2011 3861
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 7216
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28859
     Rok 2010 4777
     Skargi i wnioski 842
     Petycje 634
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 3318
     Rok 2019 850
     Rok 2018 829
     Rok 2017 416
     Rok 2016 991
     Rok 2015 966
     Rok 2014 1108
     Rok 2013 1322
     Rok 2012 1172
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 688
   Ochrona Danych Osobowych 690
   Transmisja Sesji Rady Gminy 1770
   Informacje Prawo Łowieckie 360
     Kalendarz polowań 426
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 183
     Odstrzał sanitarny 108
   Susza 2018 671
   Susza 2019 671
Organy
   Wójt Gminy 11768
     Kompetencje 2044
     Kontakt 1966
     Dyżury 1758
     Zarządzenia 19377
     Decyzje i inne akty administracyjne 1583
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1654
   Zastępca Wójta Gminy 5751
   Sekretarz 5527
   Skarbnik 5103
   Rada Gminy 6513
     Przewodniczący Rady 3835
     Skład Rady 4275
     Regulamin 1892
     Kompetencje 1470
     Sesje 2258
    ›    Podsumowanie sesji 1459
    ›    Najbliższa sesja 5851
     Uchwały Rady Gminy 2802
     Dyżury radnych 1626
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1629
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1792
     Kontakt z radnymi 1676
   Komisje Rady 3788
     Podstawa prawna 3146
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1623
    ›    Skład osobowy 1712
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1591
    ›    Skład osobowy 1705
     Komisja skarg, wniosków i petycji 131
    ›    Skład osobowy 182
     Komisja Rewizyjna 1440
    ›    Skład osobowy 1733
   Stanowiska jednoosobowe 6761
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2732
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2667
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2702
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2774
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2469
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2380
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2948
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 1132
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2352
     Stanowisko ds samorządu 2279
     Stanowisko ds obsługi prawnej 2050
   Urząd Stanu Cywilnego 6485
Prawo Lokalne
   Statut 6545
   Regulamin 7391
   Zarządzenia 1160
     Rok 2020 160
     Rok 2019 382
     Rok 2018 588
     Rok 2017 4404
     Rok 2016 8347
     Rok 2015 10716
     Rok 2014 9863
     Rok 2013 10270
     Rok 2012 10616
     Rok 2011 13844
     Rok 2010 996
     Rok 2009 1676
     Rok 2008 1397
     Rok 2007 1026
     Rok 2006 915
     Rok 2005 1079
     Rok 2004 12796
   Budżet 6314
     Podstawowe informacje o budżecie 2925
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4663
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1144
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1087
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1051
    ›    Dotacje z budżetu 1295
     Budżet 2004 rok 1420
     Budżet 2005 rok 1493
    ›    Uchwały okołobudzetowe 5173
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1332
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1374
    ›    Dotacje z budżetu 1229
     Budżet 2007 rok 1302
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1131
    ›    Uchwały około budżetowe 1294
     Budżet 2008 rok 1359
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2510
    ›    Uchwały około budżetowe 1334
     Bodżet 2009 rok 1326
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2849
    ›    Uchwały około budżetowe 1340
     Budżet 2010 rok 1245
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3836
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2032
     Budżet 2011 1211
    ›    Informacje z realizacji budżetu 4178
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3387
     Budżet 2012 rok 1120
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2353
    ›    Uchwały około budżetowe 3775
     Budżet 2013 rok 1091
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2088
    ›    Uchwały około budżetowe 2291
     Budżet 2014 rok 901
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1527
    ›    Uchwały około budżetowe 1129
     Budżet 2015 rok 969
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1497
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1644
     Budżet 2016 rok 941
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1373
    ›    Uchwały około budżetowe 1443
     Budżet 2017 rok 769
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1079
    ›    Uchwały około budżetowe 1408
     Budżet 2018 rok 620
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1183
    ›    Uchwały około budżetowe 710
     Budżet 2019 rok 546
    ›    Informacje z realizacji budżetu 487
    ›    Uchwały około budżetowe 528
     Budżet 2020 rok 209
    ›     Informacje z realizacji budżetu 179
    ›    Uchwały około budżetowe 222
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 347
     Rok 2020 4
     Rok 2019 240
   Uchwały 10443
     Rok 2020 302
     Rok 2019 3963
     Rok 2018 8718
     Rok 2017 8704
     Rok 2016 15105
     Rok 2015 12993
     Rok 2014 11898
     Rok 2013 13699
     Rok 2012 17725
     Rok 2011 18067
     Rok 2010 19021
     Rok 2009 18148
     Rok 2008 26199
     Rok 2007 25457
     Rok 2006 22387
     Rok 2005 18752
     Rok 2004 33251
     Rok 2003 1820
     Rok 2002 1786
   Podatki i opłaty lokalne 6329
     Podatek od nieruchomości 8343
    ›    Stawki podatku 2952
     Podatek od środków transportowych 3160
    ›    Stawki podatku 2377
     Podatek rolny 4706
    ›    Stawki podatku 2566
     Podatek leśny 3732
    ›    Stawki podatku 2367
     Interpretacje indywidualne 950
     Podatek od posiadania psów 2135
     Zwolnienia z podatku 2549
     Opłata za wodę i ścieki 3728
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1546
   Informacje o środowisku 46797
     Ogłoszenia urzędu 2219
    ›    Rok 2004 1529
    ›    Rok 2005 1198
    ›    Rok 2011 925
    ›    Rok 2006 1472
    ›    Rok 2007 1416
     Uchwały Rady Gminy 2562
   Akty prawa miejscowego 11407
   Strategia rozwoju 4584
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1374
   Protokoły 3690
   Zgromadzenia 1250
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 611
   Zagospodarowanie przestrzenne 28884
   Rejestr działalności regulowanej 3303
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3408
     Zasady segregowania odpadów 971
     Harmonogram zbiórki 2438
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 3205
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 1046
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1168
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1537
     Uchwały 4086
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1231
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2869
   Gospodarka komunalna 10310
   Pozostałe 4326
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1272
     Rok 2020 212
     Rok 2019 583
     Rok 2018 846
     Rok 2017 601
   Ogłoszenia Przetargów 39426
     Rok 2020 1923
     Rok 2019 9338
     Rok 2018 17701
     Rok 2017 10972
     Rok 2016 30471
     Rok 2015 18827
     Rok 2014 20335
     Rok 2013 15182
     Rok 2012 11592
     Rok 2011 16468
     Rok 2010 13927
     Rok 2009 25924
     Rok 2008 24364
     Rok 2007 29697
     Rok 2006 17275
     Rok 2005 94638
     Rok 2004 9008
     Rok 2003 1646
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 8519
     Rok 2020 1751
     Rok 2019 6715
     Rok 2018 12791
     Rok 2017 5061
     Rok 2016 1803
     Rok 2015 22440
     Rok 2014 2277
Załatwianie Spraw
   Skrytka E-PUAP 3817
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5751
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1856
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2070
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1980
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1762
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1268
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1810
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1763
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1498
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 808
     Wydanie dowodu osobistego 4198
     Meldunki 1989
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 2147
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1869
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1292
    ›    Pełnomocnictwo 797
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 755
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 814
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 357
     Nieruchomości 1084
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1393
    ›    Podział nieruchomości 1287
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1616
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1242
     Działalność gospodarcza 1816
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2250
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1919
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1887
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1614
     Zezwolenia i decyzje 2344
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1271
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1870
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2214
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1941
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2301
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1614
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1726
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1564
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 1178
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1422
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3692
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 933
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1450
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1371
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1213
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1712
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 1017
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1252
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1207
     Podatki i opłaty lokalne 1021
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1446
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1219
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1198
     Zaświadczenia 1129
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1988
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 2725
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 3680
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1739
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1557
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3909
Inne
   Jednostki organizacyjne 7854
     Gminny Ośrodek Kultury 4871
    ›    Kontakt 2356
    ›    Kierownictwo 1878
    ›    Statut 1464
    ›    Regulamin 1258
    ›    Majątek 1248
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4649
    ›    Kontakt 2725
    ›    Kierownictwo 2476
    ›    Statut 1676
    ›    Struktura organizacyjna 2240
    ›    Aktualności 5192
    ›    Kontakt 1626
    ›    Kierownictwo 1567
    ›    Statut 1293
    ›    Regulamin 1254
    ›    Struktura organizacyjna 1290
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2340
    ›    Kontakt 1498
    ›    Kierownictwo 1440
    ›    Statut 1247
    ›    Regulamin 1282
    ›    Struktura organizacyjna 1325
    ›    Majątek 1382
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1387
     Placówki Oświaty 2499
    ›    Kontakt 1563
    ›    Kierownictwo 1665
    ›    Statut 1307
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3740
    ›    Kontakt 1564
    ›    Kierownictwo 1566
    ›    Statut 1454
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3647
    ›    Kontakt 1658
    ›    Kierownictwo 1454
    ›    Statut 1234
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2519
    ›    Kontakt 1363
    ›    Kierownictwo 1333
    ›    Statut 2350
   Jednostki pomocnicze 5110
     Sołectwa 3247
   Oferty inwestycyjne 4311
     Infrastruktura 1705
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1328
    ›    Stan elektryfikacji 1300
    ›    Stan telefonizacji 1134
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1263
    ›    Drogi 1147
     Oferty 10091
   Rejestry i ewidencje 4205
     Rejestr skarg i wniosków 2054
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1726
     Rejestr instytucji kultury 1013
     Gminna Ewidencja Zabytków 1564
   Oświadczenia majątkowe 11773
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 7840
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 19745
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5989
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 10215
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4825
   Informacje nieudostepnione 1153
   Redakcja Biuletynu 4469
    ›    pliki na serwerze BIP 2047
Łączna liczba odwiedzin:2334385