Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1714117
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ168658
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 168658
   Godziny urzędowania 5877
   Organizacja urzędu 7610
   Struktura organizacyjna 10214
   Wybory ławników 1373
   Wybory i spisy 6139
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 2220
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 3141
     Referendum 2015 1539
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3739
     Wybory prezydenckie 2015 3554
     Wybory samorządowe 2014r. 7377
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2629
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 3245
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 4724
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 6586
     Wybory samorządowe 2010 9116
     Wybory prezydenckie 2010 6268
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4528
     Spis rolny 2010 3861
     Spis Powszechny 2011 4571
   Tematy 5093
     Herb Gminy Czarnożyły 1895
     Wiadomości o gminie 2001
     Lokalizacja, mapa gminy 2665
     Historia 1894
     Galeria zdjęć 4785
     Edukacja 1913
     Zdrowie 1676
     Kultura i Sport 2011
     Unia Europejska 1544
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4117
     Rok 2018 33
     Rok 2017 8775
     Rok 2016 7652
     Rok 2015 5356
     Rok 2014 1178
     Rok 2013 1624
     Rok 2012 1581
     Rok 2011 1361
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 4248
   Obwieszczenia 9101
     Rok 2018 6
     Rok 2017 52
     Rok 2016 1435
     Rok 2015 1893
     Rok 2014 2470
     Rok 2013 1783
     Rok 2011 1059
     Rok 2010 2146
     Rok 2009 1673
     Rok 2008 1431
     Rok 2007 13223
     Rok 2006 7527
   Nabór na wolne stanowiska pracy 27990
     Rok 2018 868
     Rok 2017 183
     Rok 2016 10594
     Rok 2015 2361
     Rok 2014 2947
     Rok 2012 6553
     Rok 2009 6657
     Rok 2008 6509
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 11040
     Rok 2018 10
     Rok 2017 418
     Rok 2016 822
     Rok 2015 1393
     Rok 2014 2405
     Rok 2013 4718
     Rok 2012 3696
     Rok 2011 2995
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6233
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 27786
     Rok 2010 4247
     Skargi i wnioski 556
     Petycje 47
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2439
     Rok 2018 7
     Rok 2017 107
     Rok 2016 744
     Rok 2015 779
     Rok 2014 849
     Rok 2013 1058
     Rok 2012 939
Organy
   Wójt Gminy 10293
     Kompetencje 1720
     Kontakt 1636
     Dyżury 1509
     Zarządzenia 16769
     Decyzje i inne akty administracyjne 1346
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1424
   Zastępca Wójta Gminy 5137
   Sekretarz 4818
   Skarbnik 4451
   Rada Gminy 5617
     Przewodniczący Rady 3128
     Skład Rady 3098
     Regulamin 1613
     Kompetencje 1278
     Sesje 1700
    ›    Podsumowanie sesji 1042
    ›    Najbliższa sesja 3339
     Uchwały Rady Gminy 2281
     Dyżury radnych 1388
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1380
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1454
     Kontakt z radnymi 1428
   Komisje Rady 3150
     Podstawa prawna 2719
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1374
    ›    Skład osobowy 1282
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1344
    ›    Skład osobowy 1206
     Komisja Rewizyjna 1226
    ›    Skład osobowy 1282
   Stanowiska jednoosobowe 5909
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2263
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2303
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2301
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2429
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2155
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2047
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2558
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 820
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2088
     Stanowisko ds samorządu 1985
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1771
   Urząd Stanu Cywilnego 5439
Prawo Lokalne
   Statut 5806
   Regulamin 6443
   Zarządzenia 348
     Rok 2018 17
     Rok 2017 1036
     Rok 2016 3453
     Rok 2015 5882
     Rok 2014 5730
     Rok 2013 6573
     Rok 2012 7067
     Rok 2011 10243
     Rok 2010 796
     Rok 2009 1343
     Rok 2008 1123
     Rok 2007 826
     Rok 2006 729
     Rok 2005 874
     Rok 2004 10489
   Budżet 5036
     Podstawowe informacje o budżecie 2474
    ›    Uchwały okołobudżetowe 3725
    ›    Realizacja planowanych dochodów 889
    ›    Realizacja planowanych wydatków 834
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 813
    ›    Dotacje z budżetu 981
     Budżet 2004 rok 1205
     Budżet 2005 rok 1271
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4159
    ›    Realizacja planowanych dochodów 978
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1010
    ›    Dotacje z budżetu 924
     Budżet 2007 rok 1103
    ›    Informacje z realizacji budżetu 856
    ›    Uchwały około budżetowe 985
     Budżet 2008 rok 1182
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1730
    ›    Uchwały około budżetowe 1032
     Bodżet 2009 rok 1109
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2031
    ›    Uchwały około budżetowe 1014
     Budżet 2010 rok 1054
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2531
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1418
     Budżet 2011 999
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2667
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2268
     Budżet 2012 rok 936
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1485
    ›    Uchwały około budżetowe 2213
     Budżet 2013 rok 836
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1261
    ›    Uchwały około budżetowe 1448
     Budżet 2014 rok 684
    ›    Informacje z realizacji budżetu 947
    ›    Uchwały około budżetowe 711
     Budżet 2015 rok 717
    ›    Informacje z realizacji budżetu 924
    ›    Uchwały okołobudżetowe 926
     Budżet 2016 rok 645
    ›    Informacje z realizacji budżetu 843
    ›    Uchwały około budżetowe 902
     Budżet 2017 rok 353
    ›    Informacje z realizacji budżetu 329
    ›    Uchwały około budżetowe 549
     Budżet 2018 rok 34
    ›    Informacje z realizacji budżetu 26
    ›    Uchwały około budżetowe 37
   Uchwały 8472
     Rok 2018 63
     Rok 2017 2890
     Rok 2016 9529
     Rok 2015 7866
     Rok 2014 7059
     Rok 2013 9530
     Rok 2012 13147
     Rok 2011 14252
     Rok 2010 14956
     Rok 2009 15414
     Rok 2008 23150
     Rok 2007 22085
     Rok 2006 19985
     Rok 2005 16700
     Rok 2004 29291
     Rok 2003 1554
     Rok 2002 1538
   Podatki i opłaty lokalne 5078
     Podatek od nieruchomości 5496
    ›    Stawki podatku 2314
     Podatek od środków transportowych 2268
    ›    Stawki podatku 1869
     Podatek rolny 3335
    ›    Stawki podatku 2021
     Podatek leśny 2796
    ›    Stawki podatku 1896
     Interpretacje indywidualne 328
     Podatek od posiadania psów 1699
     Zwolnienia z podatku 1987
     Opłata za wodę i ścieki 1610
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 580
   Informacje o środowisku 33775
     Ogłoszenia urzędu 2074
    ›    Rok 2004 1255
    ›    Rok 2005 994
    ›    Rok 2011 690
    ›    Rok 2006 1203
    ›    Rok 2007 1162
     Uchwały Rady Gminy 1979
   Akty prawa miejscowego 7926
   Strategia rozwoju 3871
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 791
   Protokoły 3244
   Zgromadzenia 699
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 294
   Zagospodarowanie przestrzenne 17906
   Rejestr działalności regulowanej 2486
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2225
     Zasady segregowania odpadów 656
     Harmonogram zbiórki 1151
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 1428
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 718
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 715
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 939
     Uchwały 2602
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 566
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2005
   Gospodarka komunalna 9023
   Pozostałe 3768
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 213
     Rok 2018 26
     Rok 2017 238
   Ogłoszenia Przetargów 32739
     Rok 2018 190
     Rok 2017 7898
     Rok 2016 25842
     Rok 2015 12859
     Rok 2014 16061
     Rok 2013 12154
     Rok 2012 9414
     Rok 2011 14304
     Rok 2010 8729
     Rok 2009 23809
     Rok 2008 23261
     Rok 2007 26457
     Rok 2006 15396
     Rok 2005 92329
     Rok 2004 8011
     Rok 2003 1393
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 6228
     Rok 2018 152
     Rok 2017 3574
     Rok 2016 1433
     Rok 2015 17893
     Rok 2014 1740
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3178
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4543
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1468
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1543
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1475
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1292
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 966
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1399
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1335
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1046
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 451
     Wydanie dowodu osobistego 2956
     Meldunki 1674
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1474
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1405
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 809
    ›    Pełnomocnictwo 428
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 387
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 477
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 190
     Nieruchomości 698
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 930
    ›    Podział nieruchomości 824
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1105
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 772
     Działalność gospodarcza 1537
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1581
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1425
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1405
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1145
     Zezwolenia i decyzje 1893
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 797
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1339
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1599
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1416
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1550
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1065
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1013
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1152
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 767
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 982
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 806
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 603
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 838
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 903
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 764
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 969
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 609
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 806
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 739
     Podatki i opłaty lokalne 693
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 957
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 774
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 717
     Zaświadczenia 794
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1448
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1216
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2186
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 955
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 972
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2434
Inne
   Jednostki organizacyjne 6972
     Gminny Ośrodek Kultury 4079
    ›    Kontakt 1899
    ›    Kierownictwo 1494
    ›    Statut 1121
    ›    Regulamin 989
    ›    Majątek 963
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3464
    ›    Kontakt 1861
    ›    Kierownictwo 1540
    ›    Statut 1266
    ›    Struktura organizacyjna 1649
    ›    Aktualności 3189
    ›    Kontakt 1321
    ›    Kierownictwo 1268
    ›    Statut 1046
    ›    Regulamin 1015
    ›    Struktura organizacyjna 1054
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1988
    ›    Kontakt 1127
    ›    Kierownictwo 1136
    ›    Statut 983
    ›    Regulamin 1016
    ›    Struktura organizacyjna 1003
    ›    Majątek 1079
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1088
     Placówki Oświaty 2028
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2588
    ›    Kontakt 1217
    ›    Kierownictwo 1303
    ›    Statut 1031
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 2921
    ›    Kontakt 1174
    ›    Kierownictwo 1155
    ›    Statut 1034
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 2581
    ›    Kontakt 1118
    ›    Kierownictwo 1063
    ›    Statut 945
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2081
    ›    Kontakt 1072
    ›    Kierownictwo 1006
    ›    Statut 950
   Jednostki pomocnicze 4569
     Sołectwa 2515
   Oferty inwestycyjne 3907
     Infrastruktura 1513
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1038
    ›    Stan elektryfikacji 1002
    ›    Stan telefonizacji 902
    ›    Stan gospodarki komunalnej 988
    ›    Drogi 891
     Oferty 9897
   Rejestry i ewidencje 3686
     Rejestr skarg i wniosków 1717
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1421
     Rejestr instytucji kultury 751
     Gminna Ewidencja Zabytków 985
   Oświadczenia majątkowe 8130
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 5542
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 12475
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 4414
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 6356
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4285
   Informacje nieudostepnione 642
   Redakcja Biuletynu 3956
    ›    pliki na serwerze BIP 1256