główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 3052
   Dane podstawowe 221433
   Godziny urzędowania 6920
   Organizacja urzędu 8671
   Struktura organizacyjna 12184
   Wybory ławników 1956
   Wybory i spisy 8442
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 815
     Wybory do Izb Rolniczych 97
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 829
     Wybory samorządowe w 2018 r. 6775
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3342
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4566
     Referendum 2015 2425
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5238
     Wybory prezydenckie 2015 5153
     Wybory samorządowe 2014r. 10562
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3898
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4769
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 6001
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8486
     Wybory samorządowe 2010 10852
     Wybory prezydenckie 2010 7120
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5572
     Spis rolny 2010 4257
     Spis Powszechny 2011 5277
   Tematy 5593
     Herb Gminy Czarnożyły 2127
     Wiadomości o gminie 2264
     Lokalizacja, mapa gminy 2906
     Historia 2048
     Galeria zdjęć 5599
     Edukacja 2115
     Zdrowie 1837
     Kultura i Sport 2202
     Unia Europejska 1704
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4741
     Rok 2019 8064
     Rok 2018 10478
     Rok 2017 9459
     Rok 2016 7933
     Rok 2015 8858
     Rok 2014 1434
     Rok 2013 1873
     Rok 2012 1854
     Rok 2011 1533
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5421
   Obwieszczenia 10040
     Rok 2019 547
     Rok 2018 910
     Rok 2017 263
     Rok 2016 1621
     Rok 2015 2029
     Rok 2014 2594
     Rok 2013 2119
     Rok 2011 1283
     Rok 2010 2352
     Rok 2009 1859
     Rok 2008 1606
     Rok 2007 13517
     Rok 2006 8392
   Nabór na wolne stanowiska pracy 35396
     Rok 2019 6592
     Rok 2018 8437
     Rok 2017 696
     Rok 2016 11807
     Rok 2015 2654
     Rok 2014 3189
     Rok 2012 6925
     Rok 2009 6897
     Rok 2008 7158
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 12609
     Rok 2019 380
     Rok 2018 810
     Rok 2017 944
     Rok 2016 1007
     Rok 2015 1821
     Rok 2014 3187
     Rok 2013 6171
     Rok 2012 4609
     Rok 2011 3623
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 7023
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28627
     Rok 2010 4690
     Skargi i wnioski 760
     Petycje 363
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 3028
     Rok 2019 466
     Rok 2018 740
     Rok 2017 336
     Rok 2016 909
     Rok 2015 886
     Rok 2014 962
     Rok 2013 1244
     Rok 2012 1101
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 362
   Ochrona Danych Osobowych 507
   Transmisja Sesji Rady Gminy 1155
   Informacje Prawo Łowieckie 105
     Kalendarz polowań 168
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 62
   Susza 2018 455
   Susza 2019 411
Organy
   Wójt Gminy 11393
     Kompetencje 1916
     Kontakt 1849
     Dyżury 1675
     Zarządzenia 19004
     Decyzje i inne akty administracyjne 1485
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1568
   Zastępca Wójta Gminy 5566
   Sekretarz 5333
   Skarbnik 4893
   Rada Gminy 6306
     Przewodniczący Rady 3662
     Skład Rady 4018
     Regulamin 1807
     Kompetencje 1387
     Sesje 2105
    ›    Podsumowanie sesji 1327
    ›    Najbliższa sesja 5218
     Uchwały Rady Gminy 2687
     Dyżury radnych 1534
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1538
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1678
     Kontakt z radnymi 1576
   Komisje Rady 3569
     Podstawa prawna 3065
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1522
    ›    Skład osobowy 1589
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1485
    ›    Skład osobowy 1533
     Komisja skarg, wniosków i petycji 45
    ›    Skład osobowy 86
     Komisja Rewizyjna 1356
    ›    Skład osobowy 1596
   Stanowiska jednoosobowe 6489
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2513
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2527
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2572
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2667
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2371
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2286
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2811
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 1025
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2262
     Stanowisko ds samorządu 2190
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1952
   Urząd Stanu Cywilnego 6171
Prawo Lokalne
   Statut 6367
   Regulamin 7216
   Zarządzenia 885
     Rok 2019 159
     Rok 2018 394
     Rok 2017 3881
     Rok 2016 7466
     Rok 2015 9848
     Rok 2014 9150
     Rok 2013 9554
     Rok 2012 10086
     Rok 2011 13197
     Rok 2010 909
     Rok 2009 1585
     Rok 2008 1304
     Rok 2007 937
     Rok 2006 830
     Rok 2005 996
     Rok 2004 12439
   Budżet 5965
     Podstawowe informacje o budżecie 2801
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4478
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1046
    ›    Realizacja planowanych wydatków 990
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 953
    ›    Dotacje z budżetu 1206
     Budżet 2004 rok 1325
     Budżet 2005 rok 1410
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4968
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1210
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1249
    ›    Dotacje z budżetu 1118
     Budżet 2007 rok 1212
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1035
    ›    Uchwały około budżetowe 1190
     Budżet 2008 rok 1280
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2279
    ›    Uchwały około budżetowe 1238
     Bodżet 2009 rok 1232
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2622
    ›    Uchwały około budżetowe 1241
     Budżet 2010 rok 1167
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3462
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1842
     Budżet 2011 1115
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3782
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3133
     Budżet 2012 rok 1046
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2078
    ›    Uchwały około budżetowe 3404
     Budżet 2013 rok 999
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1821
    ›    Uchwały około budżetowe 2083
     Budżet 2014 rok 803
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1346
    ›    Uchwały około budżetowe 1046
     Budżet 2015 rok 873
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1376
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1454
     Budżet 2016 rok 826
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1251
    ›    Uchwały około budżetowe 1337
     Budżet 2017 rok 649
    ›    Informacje z realizacji budżetu 936
    ›    Uchwały około budżetowe 1263
     Budżet 2018 rok 488
    ›    Informacje z realizacji budżetu 810
    ›    Uchwały około budżetowe 589
     Budżet 2019 rok 329
    ›    Informacje z realizacji budżetu 297
    ›    Uchwały około budżetowe 372
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 93
     Rok 2019 80
   Uchwały 9913
     Rok 2019 1982
     Rok 2018 7582
     Rok 2017 7794
     Rok 2016 14199
     Rok 2015 12142
     Rok 2014 11137
     Rok 2013 12861
     Rok 2012 16926
     Rok 2011 17432
     Rok 2010 18413
     Rok 2009 17634
     Rok 2008 25581
     Rok 2007 24863
     Rok 2006 21967
     Rok 2005 18395
     Rok 2004 32535
     Rok 2003 1729
     Rok 2002 1672
   Podatki i opłaty lokalne 5835
     Podatek od nieruchomości 7651
    ›    Stawki podatku 2768
     Podatek od środków transportowych 2834
    ›    Stawki podatku 2251
     Podatek rolny 4159
    ›    Stawki podatku 2446
     Podatek leśny 3435
    ›    Stawki podatku 2243
     Interpretacje indywidualne 706
     Podatek od posiadania psów 1958
     Zwolnienia z podatku 2372
     Opłata za wodę i ścieki 2681
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1077
   Informacje o środowisku 44791
     Ogłoszenia urzędu 2170
    ›    Rok 2004 1460
    ›    Rok 2005 1130
    ›    Rok 2011 857
    ›    Rok 2006 1405
    ›    Rok 2007 1356
     Uchwały Rady Gminy 2394
   Akty prawa miejscowego 10738
   Strategia rozwoju 4375
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1209
   Protokoły 3516
   Zgromadzenia 1123
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 532
   Zagospodarowanie przestrzenne 26387
   Rejestr działalności regulowanej 3086
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2959
     Zasady segregowania odpadów 847
     Harmonogram zbiórki 1862
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 2567
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 934
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1022
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1397
     Uchwały 3857
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1038
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2680
   Gospodarka komunalna 10022
   Pozostałe 4108
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 979
     Rok 2019 414
     Rok 2018 702
     Rok 2017 504
   Ogłoszenia Przetargów 37900
     Rok 2019 6630
     Rok 2018 16359
     Rok 2017 10515
     Rok 2016 29793
     Rok 2015 17450
     Rok 2014 19727
     Rok 2013 14729
     Rok 2012 11234
     Rok 2011 16152
     Rok 2010 13682
     Rok 2009 25584
     Rok 2008 24196
     Rok 2007 29309
     Rok 2006 16984
     Rok 2005 94246
     Rok 2004 8810
     Rok 2003 1544
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 7824
     Rok 2019 4716
     Rok 2018 10757
     Rok 2017 4796
     Rok 2016 1714
     Rok 2015 21230
     Rok 2014 2189
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3607
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5360
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1688
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1913
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1837
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1593
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1136
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1690
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1627
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1349
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 688
     Wydanie dowodu osobistego 3930
     Meldunki 1854
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1995
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1750
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1108
    ›    Pełnomocnictwo 679
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 630
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 700
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 313
     Nieruchomości 912
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1263
    ›    Podział nieruchomości 1145
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1455
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1094
     Działalność gospodarcza 1690
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1964
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1789
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1785
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1497
     Zezwolenia i decyzje 2159
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1110
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1727
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2011
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1795
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2104
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1428
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1409
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1439
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 1041
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1255
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3395
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 817
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1274
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1216
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1086
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1345
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 882
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1112
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1087
     Podatki i opłaty lokalne 868
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1315
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1101
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1059
     Zaświadczenia 966
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1831
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 2226
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 3172
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1460
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1360
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3352
Inne
   Jednostki organizacyjne 7644
     Gminny Ośrodek Kultury 4680
    ›    Kontakt 2218
    ›    Kierownictwo 1753
    ›    Statut 1362
    ›    Regulamin 1161
    ›    Majątek 1130
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4341
    ›    Kontakt 2521
    ›    Kierownictwo 2247
    ›    Statut 1561
    ›    Struktura organizacyjna 2090
    ›    Aktualności 5023
    ›    Kontakt 1537
    ›    Kierownictwo 1503
    ›    Statut 1232
    ›    Regulamin 1201
    ›    Struktura organizacyjna 1232
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2215
    ›    Kontakt 1369
    ›    Kierownictwo 1344
    ›    Statut 1161
    ›    Regulamin 1199
    ›    Struktura organizacyjna 1218
    ›    Majątek 1280
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1285
     Placówki Oświaty 2361
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2852
    ›    Kontakt 1445
    ›    Kierownictwo 1555
    ›    Statut 1212
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3405
    ›    Kontakt 1436
    ›    Kierownictwo 1428
    ›    Statut 1294
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3350
    ›    Kontakt 1485
    ›    Kierownictwo 1332
    ›    Statut 1143
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2393
    ›    Kontakt 1276
    ›    Kierownictwo 1229
    ›    Statut 1139
   Jednostki pomocnicze 4949
     Sołectwa 3042
   Oferty inwestycyjne 4177
     Infrastruktura 1630
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1234
    ›    Stan elektryfikacji 1203
    ›    Stan telefonizacji 1049
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1178
    ›    Drogi 1054
     Oferty 10015
   Rejestry i ewidencje 4024
     Rejestr skarg i wniosków 1978
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1606
     Rejestr instytucji kultury 939
     Gminna Ewidencja Zabytków 1441
   Oświadczenia majątkowe 10932
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 7462
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 18456
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5741
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 9610
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4651
   Informacje nieudostepnione 999
   Redakcja Biuletynu 4340
    ›    pliki na serwerze BIP 1960
Łączna liczba odwiedzin:2197366