Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2089781
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ216749
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 216749
   Godziny urzędowania 6546
   Organizacja urzędu 8420
   Struktura organizacyjna 11641
   Wybory ławników 1785
   Wybory i spisy 7685
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 72
     Wybory samorządowe w 2018 r. 6259
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3150
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4346
     Referendum 2015 2291
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 4997
     Wybory prezydenckie 2015 4914
     Wybory samorządowe 2014r. 10102
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3678
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4510
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 5768
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8148
     Wybory samorządowe 2010 10496
     Wybory prezydenckie 2010 7002
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5395
     Spis rolny 2010 4202
     Spis Powszechny 2011 5135
   Tematy 5451
     Herb Gminy Czarnożyły 2080
     Wiadomości o gminie 2189
     Lokalizacja, mapa gminy 2845
     Historia 2017
     Galeria zdjęć 5395
     Edukacja 2060
     Zdrowie 1797
     Kultura i Sport 2153
     Unia Europejska 1660
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4588
     Rok 2019 2403
     Rok 2018 10385
     Rok 2017 9402
     Rok 2016 7890
     Rok 2015 7862
     Rok 2014 1392
     Rok 2013 1816
     Rok 2012 1809
     Rok 2011 1503
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5171
   Susza 2018 326
   Obwieszczenia 9799
     Rok 2019 181
     Rok 2018 836
     Rok 2017 212
     Rok 2016 1575
     Rok 2015 2000
     Rok 2014 2562
     Rok 2013 2060
     Rok 2011 1245
     Rok 2010 2315
     Rok 2009 1817
     Rok 2008 1579
     Rok 2007 13472
     Rok 2006 8240
   Nabór na wolne stanowiska pracy 33275
     Rok 2019 3711
     Rok 2018 7878
     Rok 2017 620
     Rok 2016 11618
     Rok 2015 2599
     Rok 2014 3128
     Rok 2012 6854
     Rok 2009 6852
     Rok 2008 7047
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 12102
     Rok 2019 166
     Rok 2018 688
     Rok 2017 846
     Rok 2016 969
     Rok 2015 1734
     Rok 2014 3036
     Rok 2013 5927
     Rok 2012 4473
     Rok 2011 3490
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6869
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28479
     Rok 2010 4614
     Skargi i wnioski 730
     Petycje 230
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2879
     Rok 2019 148
     Rok 2018 690
     Rok 2017 297
     Rok 2016 875
     Rok 2015 860
     Rok 2014 936
     Rok 2013 1198
     Rok 2012 1073
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 228
   Ochrona Danych Osobowych 402
   Transmisja Sesji Rady Gminy 690
   Informacje Prawo Łowieckie 30
     Kalendarz polowań 70
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 11
Organy
   Wójt Gminy 11197
     Kompetencje 1866
     Kontakt 1779
     Dyżury 1616
     Zarządzenia 18649
     Decyzje i inne akty administracyjne 1434
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1544
   Zastępca Wójta Gminy 5480
   Sekretarz 5189
   Skarbnik 4779
   Rada Gminy 6173
     Przewodniczący Rady 3571
     Skład Rady 3649
     Regulamin 1761
     Kompetencje 1363
     Sesje 1986
    ›    Podsumowanie sesji 1239
    ›    Najbliższa sesja 4795
     Uchwały Rady Gminy 2590
     Dyżury radnych 1505
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1497
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1616
     Kontakt z radnymi 1544
   Komisje Rady 3430
     Podstawa prawna 3009
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1494
    ›    Skład osobowy 1525
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1457
    ›    Skład osobowy 1478
     Komisja skarg, wniosków i petycji 20
    ›    Skład osobowy 44
     Komisja Rewizyjna 1328
    ›    Skład osobowy 1537
   Stanowiska jednoosobowe 6310
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2431
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2484
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2502
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2619
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2325
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2240
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2735
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 963
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2225
     Stanowisko ds samorządu 2139
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1914
   Urząd Stanu Cywilnego 5980
Prawo Lokalne
   Statut 6277
   Regulamin 7086
   Zarządzenia 750
     Rok 2019 42
     Rok 2018 311
     Rok 2017 3398
     Rok 2016 6838
     Rok 2015 9214
     Rok 2014 8586
     Rok 2013 9058
     Rok 2012 9657
     Rok 2011 12731
     Rok 2010 881
     Rok 2009 1530
     Rok 2008 1256
     Rok 2007 915
     Rok 2006 807
     Rok 2005 974
     Rok 2004 12109
   Budżet 5664
     Podstawowe informacje o budżecie 2729
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4324
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1013
    ›    Realizacja planowanych wydatków 957
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 916
    ›    Dotacje z budżetu 1161
     Budżet 2004 rok 1294
     Budżet 2005 rok 1375
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4796
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1163
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1204
    ›    Dotacje z budżetu 1080
     Budżet 2007 rok 1180
    ›    Informacje z realizacji budżetu 993
    ›    Uchwały około budżetowe 1142
     Budżet 2008 rok 1257
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2141
    ›    Uchwały około budżetowe 1190
     Bodżet 2009 rok 1202
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2497
    ›    Uchwały około budżetowe 1198
     Budżet 2010 rok 1143
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3240
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1741
     Budżet 2011 1069
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3551
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2944
     Budżet 2012 rok 1021
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1954
    ›    Uchwały około budżetowe 3140
     Budżet 2013 rok 963
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1701
    ›    Uchwały około budżetowe 1947
     Budżet 2014 rok 774
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1278
    ›    Uchwały około budżetowe 984
     Budżet 2015 rok 835
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1306
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1347
     Budżet 2016 rok 790
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1178
    ›    Uchwały około budżetowe 1265
     Budżet 2017 rok 602
    ›    Informacje z realizacji budżetu 813
    ›    Uchwały około budżetowe 1145
     Budżet 2018 rok 348
    ›    Informacje z realizacji budżetu 509
    ›    Uchwały około budżetowe 472
     Budżet 2019 rok 120
    ›    Informacje z realizacji budżetu 107
    ›    Uchwały około budżetowe 205
   Uchwały 9496
     Rok 2019 516
     Rok 2018 6243
     Rok 2017 7021
     Rok 2016 13457
     Rok 2015 11462
     Rok 2014 10616
     Rok 2013 12250
     Rok 2012 16293
     Rok 2011 16946
     Rok 2010 17236
     Rok 2009 17227
     Rok 2008 25146
     Rok 2007 24417
     Rok 2006 21594
     Rok 2005 18083
     Rok 2004 31981
     Rok 2003 1701
     Rok 2002 1638
   Podatki i opłaty lokalne 5653
     Podatek od nieruchomości 7340
    ›    Stawki podatku 2673
     Podatek od środków transportowych 2729
    ›    Stawki podatku 2159
     Podatek rolny 4000
    ›    Stawki podatku 2358
     Podatek leśny 3312
    ›    Stawki podatku 2179
     Interpretacje indywidualne 626
     Podatek od posiadania psów 1891
     Zwolnienia z podatku 2279
     Opłata za wodę i ścieki 2419
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 922
   Informacje o środowisku 43421
     Ogłoszenia urzędu 2148
    ›    Rok 2004 1423
    ›    Rok 2005 1102
    ›    Rok 2011 824
    ›    Rok 2006 1366
    ›    Rok 2007 1318
     Uchwały Rady Gminy 2372
   Akty prawa miejscowego 10272
   Strategia rozwoju 4256
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1101
   Protokoły 3461
   Zgromadzenia 1065
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 486
   Zagospodarowanie przestrzenne 24002
   Rejestr działalności regulowanej 2989
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2720
     Zasady segregowania odpadów 805
     Harmonogram zbiórki 1638
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 2158
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 871
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 953
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1316
     Uchwały 3631
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 891
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2581
   Gospodarka komunalna 9829
   Pozostałe 4034
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 820
     Rok 2019 215
     Rok 2018 573
     Rok 2017 449
   Ogłoszenia Przetargów 36526
     Rok 2019 2568
     Rok 2018 15101
     Rok 2017 10064
     Rok 2016 29270
     Rok 2015 16287
     Rok 2014 19267
     Rok 2013 14384
     Rok 2012 11007
     Rok 2011 15898
     Rok 2010 9833
     Rok 2009 25316
     Rok 2008 24052
     Rok 2007 28243
     Rok 2006 16758
     Rok 2005 93936
     Rok 2004 8671
     Rok 2003 1510
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 7244
     Rok 2019 1567
     Rok 2018 8759
     Rok 2017 4590
     Rok 2016 1658
     Rok 2015 20226
     Rok 2014 2112
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3537
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5255
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1635
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1824
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1761
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1516
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1091
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1617
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1559
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1279
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 635
     Wydanie dowodu osobistego 3746
     Meldunki 1814
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1892
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1708
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1036
    ›    Pełnomocnictwo 604
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 572
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 637
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 287
     Nieruchomości 860
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1201
    ›    Podział nieruchomości 1082
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1374
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1021
     Działalność gospodarcza 1638
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1862
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1729
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1726
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1423
     Zezwolenia i decyzje 2087
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1048
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1650
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1922
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1720
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1962
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1352
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1284
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1375
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 980
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1184
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3291
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 774
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1196
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1146
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1025
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1252
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 813
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1031
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1020
     Podatki i opłaty lokalne 826
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1261
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1019
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 982
     Zaświadczenia 902
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1746
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1858
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2839
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1285
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1244
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3053
Inne
   Jednostki organizacyjne 7525
     Gminny Ośrodek Kultury 4536
    ›    Kontakt 2145
    ›    Kierownictwo 1685
    ›    Statut 1314
    ›    Regulamin 1121
    ›    Majątek 1090
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4021
    ›    Kontakt 2353
    ›    Kierownictwo 2069
    ›    Statut 1508
    ›    Struktura organizacyjna 1989
    ›    Aktualności 4721
    ›    Kontakt 1478
    ›    Kierownictwo 1446
    ›    Statut 1180
    ›    Regulamin 1166
    ›    Struktura organizacyjna 1190
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2161
    ›    Kontakt 1306
    ›    Kierownictwo 1304
    ›    Statut 1121
    ›    Regulamin 1157
    ›    Struktura organizacyjna 1151
    ›    Majątek 1235
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1238
     Placówki Oświaty 2295
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2804
    ›    Kontakt 1369
    ›    Kierownictwo 1514
    ›    Statut 1172
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3277
    ›    Kontakt 1350
    ›    Kierownictwo 1365
    ›    Statut 1209
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3114
    ›    Kontakt 1332
    ›    Kierownictwo 1261
    ›    Statut 1089
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2310
    ›    Kontakt 1232
    ›    Kierownictwo 1188
    ›    Statut 1089
   Jednostki pomocnicze 4867
     Sołectwa 2877
   Oferty inwestycyjne 4119
     Infrastruktura 1598
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1185
    ›    Stan elektryfikacji 1141
    ›    Stan telefonizacji 1011
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1131
    ›    Drogi 1006
     Oferty 9983
   Rejestry i ewidencje 3941
     Rejestr skarg i wniosków 1922
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1559
     Rejestr instytucji kultury 891
     Gminna Ewidencja Zabytków 1325
   Oświadczenia majątkowe 10127
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 6996
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 16977
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5456
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 8895
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4582
   Informacje nieudostepnione 933
   Redakcja Biuletynu 4254
    ›    pliki na serwerze BIP 1878