Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2019484
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ212167
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 212167
   Godziny urzędowania 6406
   Organizacja urzędu 8289
   Struktura organizacyjna 11310
   Wybory ławników 1721
   Wybory i spisy 7532
     Wybory samorządowe w 2018 r. 5738
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3004
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4134
     Referendum 2015 2165
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 4773
     Wybory prezydenckie 2015 4656
     Wybory samorządowe 2014r. 9657
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3494
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4252
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 5563
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 7843
     Wybory samorządowe 2010 10253
     Wybory prezydenckie 2010 6876
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5217
     Spis rolny 2010 4143
     Spis Powszechny 2011 5038
   Tematy 5390
     Herb Gminy Czarnożyły 2058
     Wiadomości o gminie 2163
     Lokalizacja, mapa gminy 2808
     Historia 2000
     Galeria zdjęć 5283
     Edukacja 2044
     Zdrowie 1779
     Kultura i Sport 2129
     Unia Europejska 1644
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4498
     Rok 2019 25
     Rok 2018 9874
     Rok 2017 9363
     Rok 2016 7856
     Rok 2015 7366
     Rok 2014 1354
     Rok 2013 1777
     Rok 2012 1776
     Rok 2011 1483
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 4952
   Susza 2018 267
   Obwieszczenia 9700
     Rok 2019 35
     Rok 2018 807
     Rok 2017 196
     Rok 2016 1558
     Rok 2015 1991
     Rok 2014 2552
     Rok 2013 2012
     Rok 2011 1222
     Rok 2010 2287
     Rok 2009 1799
     Rok 2008 1561
     Rok 2007 13428
     Rok 2006 8101
   Nabór na wolne stanowiska pracy 32147
     Rok 2019 1032
     Rok 2018 7216
     Rok 2017 568
     Rok 2016 11477
     Rok 2015 2567
     Rok 2014 3103
     Rok 2012 6807
     Rok 2009 6825
     Rok 2008 6956
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 11900
     Rok 2019 58
     Rok 2018 581
     Rok 2017 783
     Rok 2016 943
     Rok 2015 1673
     Rok 2014 2902
     Rok 2013 5697
     Rok 2012 4323
     Rok 2011 3388
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6739
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28324
     Rok 2010 4545
     Skargi i wnioski 700
     Petycje 194
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2806
     Rok 2019 17
     Rok 2018 637
     Rok 2017 276
     Rok 2016 857
     Rok 2015 852
     Rok 2014 926
     Rok 2013 1173
     Rok 2012 1053
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 168
   Ochrona Danych Osobowych 328
   Transmisja Sesji Rady Gminy 384
Organy
   Wójt Gminy 11054
     Kompetencje 1841
     Kontakt 1751
     Dyżury 1600
     Zarządzenia 18280
     Decyzje i inne akty administracyjne 1424
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1531
   Zastępca Wójta Gminy 5439
   Sekretarz 5105
   Skarbnik 4710
   Rada Gminy 6099
     Przewodniczący Rady 3497
     Skład Rady 3547
     Regulamin 1738
     Kompetencje 1348
     Sesje 1936
    ›    Podsumowanie sesji 1200
    ›    Najbliższa sesja 4537
     Uchwały Rady Gminy 2539
     Dyżury radnych 1488
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1469
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1596
     Kontakt z radnymi 1523
   Komisje Rady 3382
     Podstawa prawna 2960
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1478
    ›    Skład osobowy 1478
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1440
    ›    Skład osobowy 1432
     Komisja skarg, wniosków i petycji 9
    ›    Skład osobowy 23
     Komisja Rewizyjna 1316
    ›    Skład osobowy 1492
   Stanowiska jednoosobowe 6223
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2401
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2465
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2468
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2586
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2304
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2219
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2702
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 937
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2205
     Stanowisko ds samorządu 2117
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1896
   Urząd Stanu Cywilnego 5886
Prawo Lokalne
   Statut 6222
   Regulamin 6976
   Zarządzenia 693
     Rok 2019 11
     Rok 2018 279
     Rok 2017 2923
     Rok 2016 6213
     Rok 2015 8551
     Rok 2014 8078
     Rok 2013 8486
     Rok 2012 9144
     Rok 2011 12193
     Rok 2010 869
     Rok 2009 1486
     Rok 2008 1235
     Rok 2007 905
     Rok 2006 797
     Rok 2005 957
     Rok 2004 11757
   Budżet 5522
     Podstawowe informacje o budżecie 2684
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4199
    ›    Realizacja planowanych dochodów 999
    ›    Realizacja planowanych wydatków 941
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 902
    ›    Dotacje z budżetu 1137
     Budżet 2004 rok 1284
     Budżet 2005 rok 1366
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4654
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1135
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1173
    ›    Dotacje z budżetu 1057
     Budżet 2007 rok 1168
    ›    Informacje z realizacji budżetu 971
    ›    Uchwały około budżetowe 1114
     Budżet 2008 rok 1249
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2066
    ›    Uchwały około budżetowe 1162
     Bodżet 2009 rok 1193
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2406
    ›    Uchwały około budżetowe 1168
     Budżet 2010 rok 1133
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3100
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1678
     Budżet 2011 1061
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3381
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2818
     Budżet 2012 rok 1009
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1874
    ›    Uchwały około budżetowe 2947
     Budżet 2013 rok 950
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1624
    ›    Uchwały około budżetowe 1858
     Budżet 2014 rok 764
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1229
    ›    Uchwały około budżetowe 942
     Budżet 2015 rok 819
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1249
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1255
     Budżet 2016 rok 775
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1124
    ›    Uchwały około budżetowe 1206
     Budżet 2017 rok 576
    ›    Informacje z realizacji budżetu 726
    ›    Uchwały około budżetowe 1041
     Budżet 2018 rok 304
    ›    Informacje z realizacji budżetu 419
    ›    Uchwały około budżetowe 409
     Budżet 2019 rok 42
    ›    Informacje z realizacji budżetu 49
    ›    Uchwały około budżetowe 104
   Uchwały 9323
     Rok 2019 27
     Rok 2018 4740
     Rok 2017 6276
     Rok 2016 12673
     Rok 2015 10758
     Rok 2014 9923
     Rok 2013 11683
     Rok 2012 15634
     Rok 2011 16381
     Rok 2010 16785
     Rok 2009 16818
     Rok 2008 24713
     Rok 2007 23902
     Rok 2006 21186
     Rok 2005 17768
     Rok 2004 31359
     Rok 2003 1677
     Rok 2002 1623
   Podatki i opłaty lokalne 5547
     Podatek od nieruchomości 6401
    ›    Stawki podatku 2610
     Podatek od środków transportowych 2640
    ›    Stawki podatku 2113
     Podatek rolny 3863
    ›    Stawki podatku 2296
     Podatek leśny 3211
    ›    Stawki podatku 2131
     Interpretacje indywidualne 574
     Podatek od posiadania psów 1856
     Zwolnienia z podatku 2227
     Opłata za wodę i ścieki 2199
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 821
   Informacje o środowisku 41997
     Ogłoszenia urzędu 2137
    ›    Rok 2004 1400
    ›    Rok 2005 1086
    ›    Rok 2011 804
    ›    Rok 2006 1337
    ›    Rok 2007 1290
     Uchwały Rady Gminy 2145
   Akty prawa miejscowego 9929
   Strategia rozwoju 4195
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1065
   Protokoły 3432
   Zgromadzenia 1024
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 467
   Zagospodarowanie przestrzenne 22645
   Rejestr działalności regulowanej 2883
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2601
     Zasady segregowania odpadów 775
     Harmonogram zbiórki 1521
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 1943
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 841
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 906
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1248
     Uchwały 3424
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 818
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2471
   Gospodarka komunalna 9674
   Pozostałe 3993
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 677
     Rok 2019 20
     Rok 2018 523
     Rok 2017 430
   Ogłoszenia Przetargów 35655
     Rok 2019 163
     Rok 2018 13065
     Rok 2017 9679
     Rok 2016 28549
     Rok 2015 15606
     Rok 2014 18659
     Rok 2013 13938
     Rok 2012 10679
     Rok 2011 15580
     Rok 2010 9590
     Rok 2009 25025
     Rok 2008 23890
     Rok 2007 27885
     Rok 2006 16497
     Rok 2005 93594
     Rok 2004 8528
     Rok 2003 1490
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 7003
     Rok 2019 165
     Rok 2018 7884
     Rok 2017 4408
     Rok 2016 1625
     Rok 2015 19761
     Rok 2014 2029
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3500
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5206
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1613
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1778
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1725
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1488
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1076
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1584
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1524
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1240
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 611
     Wydanie dowodu osobistego 3620
     Meldunki 1789
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1821
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1679
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 997
    ›    Pełnomocnictwo 578
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 551
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 613
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 275
     Nieruchomości 841
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1172
    ›    Podział nieruchomości 1042
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1340
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 981
     Działalność gospodarcza 1618
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1821
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1687
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1673
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1383
     Zezwolenia i decyzje 2068
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1016
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1600
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1877
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1672
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1880
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1310
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1233
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1340
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 932
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1157
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3252
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 750
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1150
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1115
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 989
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1211
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 782
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 996
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 979
     Podatki i opłaty lokalne 811
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1216
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 973
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 929
     Zaświadczenia 888
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1696
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1735
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2701
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1204
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1186
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2911
Inne
   Jednostki organizacyjne 7382
     Gminny Ośrodek Kultury 4451
    ›    Kontakt 2106
    ›    Kierownictwo 1659
    ›    Statut 1288
    ›    Regulamin 1102
    ›    Majątek 1072
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3906
    ›    Kontakt 2260
    ›    Kierownictwo 1944
    ›    Statut 1472
    ›    Struktura organizacyjna 1938
    ›    Aktualności 4348
    ›    Kontakt 1449
    ›    Kierownictwo 1415
    ›    Statut 1158
    ›    Regulamin 1144
    ›    Struktura organizacyjna 1168
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2131
    ›    Kontakt 1276
    ›    Kierownictwo 1285
    ›    Statut 1096
    ›    Regulamin 1132
    ›    Struktura organizacyjna 1122
    ›    Majątek 1211
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1216
     Placówki Oświaty 2253
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2770
    ›    Kontakt 1347
    ›    Kierownictwo 1483
    ›    Statut 1152
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3223
    ›    Kontakt 1325
    ›    Kierownictwo 1326
    ›    Statut 1176
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3042
    ›    Kontakt 1302
    ›    Kierownictwo 1238
    ›    Statut 1069
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2274
    ›    Kontakt 1209
    ›    Kierownictwo 1164
    ›    Statut 1069
   Jednostki pomocnicze 4830
     Sołectwa 2809
   Oferty inwestycyjne 4089
     Infrastruktura 1584
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1163
    ›    Stan elektryfikacji 1118
    ›    Stan telefonizacji 994
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1111
    ›    Drogi 977
     Oferty 9965
   Rejestry i ewidencje 3894
     Rejestr skarg i wniosków 1889
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1524
     Rejestr instytucji kultury 869
     Gminna Ewidencja Zabytków 1196
   Oświadczenia majątkowe 9762
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 6705
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 16184
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5262
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 8427
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4535
   Informacje nieudostepnione 895
   Redakcja Biuletynu 4218
    ›    pliki na serwerze BIP 1804