Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1935368
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ204263
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 204263
   Godziny urzędowania 6264
   Organizacja urzędu 8165
   Struktura organizacyjna 11074
   Wybory ławników 1668
   Wybory i spisy 7407
     Wybory samorządowe w 2018 r. 4893
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 2777
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 3829
     Referendum 2015 1938
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 4412
     Wybory prezydenckie 2015 4264
     Wybory samorządowe 2014r. 8749
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3191
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 3946
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 5309
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 7444
     Wybory samorządowe 2010 9883
     Wybory prezydenckie 2010 6699
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5015
     Spis rolny 2010 4059
     Spis Powszechny 2011 4900
   Tematy 5335
     Herb Gminy Czarnożyły 2018
     Wiadomości o gminie 2124
     Lokalizacja, mapa gminy 2773
     Historia 1976
     Galeria zdjęć 5121
     Edukacja 2020
     Zdrowie 1756
     Kultura i Sport 2101
     Unia Europejska 1623
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4434
     Rok 2018 7917
     Rok 2017 9308
     Rok 2016 7804
     Rok 2015 6975
     Rok 2014 1305
     Rok 2013 1725
     Rok 2012 1713
     Rok 2011 1453
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 4774
   Susza 2018 211
   Obwieszczenia 9604
     Rok 2018 694
     Rok 2017 169
     Rok 2016 1530
     Rok 2015 1976
     Rok 2014 2536
     Rok 2013 1941
     Rok 2011 1177
     Rok 2010 2246
     Rok 2009 1767
     Rok 2008 1522
     Rok 2007 13362
     Rok 2006 7924
   Nabór na wolne stanowiska pracy 30326
     Rok 2018 3929
     Rok 2017 477
     Rok 2016 11222
     Rok 2015 2506
     Rok 2014 3068
     Rok 2012 6737
     Rok 2009 6776
     Rok 2008 6787
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 11693
     Rok 2018 399
     Rok 2017 690
     Rok 2016 915
     Rok 2015 1596
     Rok 2014 2743
     Rok 2013 5415
     Rok 2012 4105
     Rok 2011 3271
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6593
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28200
     Rok 2010 4460
     Skargi i wnioski 668
     Petycje 158
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2750
     Rok 2018 525
     Rok 2017 244
     Rok 2016 833
     Rok 2015 835
     Rok 2014 912
     Rok 2013 1148
     Rok 2012 1025
   Informacja dla pacjentów SPZOZ w Czarnozyłach 103
   Ochrona Danych Osobowych 209
Organy
   Wójt Gminy 10833
     Kompetencje 1809
     Kontakt 1721
     Dyżury 1578
     Zarządzenia 17639
     Decyzje i inne akty administracyjne 1410
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1498
   Zastępca Wójta Gminy 5369
   Sekretarz 5043
   Skarbnik 4652
   Rada Gminy 5960
     Przewodniczący Rady 3390
     Skład Rady 3396
     Regulamin 1706
     Kompetencje 1333
     Sesje 1857
    ›    Podsumowanie sesji 1154
    ›    Najbliższa sesja 4173
     Uchwały Rady Gminy 2450
     Dyżury radnych 1461
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1444
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1550
     Kontakt z radnymi 1502
   Komisje Rady 3319
     Podstawa prawna 2883
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1455
    ›    Skład osobowy 1412
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1422
    ›    Skład osobowy 1328
     Komisja Rewizyjna 1299
    ›    Skład osobowy 1419
   Stanowiska jednoosobowe 6182
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2372
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2435
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2440
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2547
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2276
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2188
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2673
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 907
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2183
     Stanowisko ds samorządu 2093
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1874
   Urząd Stanu Cywilnego 5827
Prawo Lokalne
   Statut 6111
   Regulamin 6830
   Zarządzenia 611
     Rok 2018 212
     Rok 2017 2194
     Rok 2016 5387
     Rok 2015 7934
     Rok 2014 7413
     Rok 2013 7956
     Rok 2012 8334
     Rok 2011 11614
     Rok 2010 852
     Rok 2009 1447
     Rok 2008 1207
     Rok 2007 887
     Rok 2006 783
     Rok 2005 931
     Rok 2004 11300
   Budżet 5374
     Podstawowe informacje o budżecie 2623
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4013
    ›    Realizacja planowanych dochodów 964
    ›    Realizacja planowanych wydatków 917
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 880
    ›    Dotacje z budżetu 1073
     Budżet 2004 rok 1262
     Budżet 2005 rok 1342
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4490
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1076
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1103
    ›    Dotacje z budżetu 1028
     Budżet 2007 rok 1156
    ›    Informacje z realizacji budżetu 941
    ›    Uchwały około budżetowe 1081
     Budżet 2008 rok 1234
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1946
    ›    Uchwały około budżetowe 1122
     Bodżet 2009 rok 1164
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2297
    ›    Uchwały około budżetowe 1122
     Budżet 2010 rok 1116
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2938
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1608
     Budżet 2011 1048
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3176
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2674
     Budżet 2012 rok 994
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1775
    ›    Uchwały około budżetowe 2697
     Budżet 2013 rok 907
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1509
    ›    Uchwały około budżetowe 1722
     Budżet 2014 rok 745
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1155
    ›    Uchwały około budżetowe 880
     Budżet 2015 rok 795
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1119
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1137
     Budżet 2016 rok 736
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1029
    ›    Uchwały około budżetowe 1106
     Budżet 2017 rok 495
    ›    Informacje z realizacji budżetu 572
    ›    Uchwały około budżetowe 842
     Budżet 2018 rok 213
    ›    Informacje z realizacji budżetu 261
    ›    Uchwały około budżetowe 293
   Uchwały 9114
     Rok 2018 2625
     Rok 2017 5373
     Rok 2016 11562
     Rok 2015 9684
     Rok 2014 8719
     Rok 2013 11106
     Rok 2012 14989
     Rok 2011 15780
     Rok 2010 16274
     Rok 2009 16388
     Rok 2008 24265
     Rok 2007 23180
     Rok 2006 20762
     Rok 2005 17436
     Rok 2004 30684
     Rok 2003 1626
     Rok 2002 1601
   Podatki i opłaty lokalne 5399
     Podatek od nieruchomości 6075
    ›    Stawki podatku 2520
     Podatek od środków transportowych 2544
    ›    Stawki podatku 2046
     Podatek rolny 3698
    ›    Stawki podatku 2206
     Podatek leśny 3081
    ›    Stawki podatku 2068
     Interpretacje indywidualne 500
     Podatek od posiadania psów 1820
     Zwolnienia z podatku 2154
     Opłata za wodę i ścieki 2035
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 739
   Informacje o środowisku 38953
     Ogłoszenia urzędu 2121
    ›    Rok 2004 1357
    ›    Rok 2005 1060
    ›    Rok 2011 776
    ›    Rok 2006 1294
    ›    Rok 2007 1251
     Uchwały Rady Gminy 2111
   Akty prawa miejscowego 9340
   Strategia rozwoju 4136
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1018
   Protokoły 3399
   Zgromadzenia 949
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 424
   Zagospodarowanie przestrzenne 21420
   Rejestr działalności regulowanej 2807
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2519
     Zasady segregowania odpadów 751
     Harmonogram zbiórki 1406
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 1783
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 814
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 833
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1151
     Uchwały 3078
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 733
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2382
   Gospodarka komunalna 9531
   Pozostałe 3932
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 612
     Rok 2018 480
     Rok 2017 396
   Ogłoszenia Przetargów 35338
     Rok 2018 11139
     Rok 2017 9196
     Rok 2016 27820
     Rok 2015 15018
     Rok 2014 17508
     Rok 2013 13161
     Rok 2012 10165
     Rok 2011 15181
     Rok 2010 9305
     Rok 2009 24561
     Rok 2008 23647
     Rok 2007 27289
     Rok 2006 16032
     Rok 2005 93054
     Rok 2004 8308
     Rok 2003 1471
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 6864
     Rok 2018 5950
     Rok 2017 4104
     Rok 2016 1563
     Rok 2015 19432
     Rok 2014 1920
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3440
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5156
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1583
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1719
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1678
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1438
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1045
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1540
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1487
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1199
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 563
     Wydanie dowodu osobistego 3490
     Meldunki 1755
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1721
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1615
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 954
    ›    Pełnomocnictwo 527
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 504
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 574
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 255
     Nieruchomości 811
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1119
    ›    Podział nieruchomości 985
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1295
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 922
     Działalność gospodarcza 1601
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1754
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1629
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1617
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1322
     Zezwolenia i decyzje 2017
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 951
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1530
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1812
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1604
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1794
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1255
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1164
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1293
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 882
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1117
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3202
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 711
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1074
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1057
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 934
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1153
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 718
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 954
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 892
     Podatki i opłaty lokalne 785
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1139
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 919
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 846
     Zaświadczenia 868
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1619
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1602
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2591
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1129
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1136
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2803
Inne
   Jednostki organizacyjne 7280
     Gminny Ośrodek Kultury 4376
    ›    Kontakt 2055
    ›    Kierownictwo 1614
    ›    Statut 1221
    ›    Regulamin 1065
    ›    Majątek 1044
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3817
    ›    Kontakt 2149
    ›    Kierownictwo 1868
    ›    Statut 1432
    ›    Struktura organizacyjna 1864
    ›    Aktualności 4078
    ›    Kontakt 1412
    ›    Kierownictwo 1377
    ›    Statut 1126
    ›    Regulamin 1107
    ›    Struktura organizacyjna 1137
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2095
    ›    Kontakt 1224
    ›    Kierownictwo 1239
    ›    Statut 1061
    ›    Regulamin 1092
    ›    Struktura organizacyjna 1084
    ›    Majątek 1175
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1179
     Placówki Oświaty 2181
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2728
    ›    Kontakt 1305
    ›    Kierownictwo 1423
    ›    Statut 1115
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3161
    ›    Kontakt 1285
    ›    Kierownictwo 1286
    ›    Statut 1137
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 2940
    ›    Kontakt 1258
    ›    Kierownictwo 1201
    ›    Statut 1029
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2225
    ›    Kontakt 1165
    ›    Kierownictwo 1126
    ›    Statut 1036
   Jednostki pomocnicze 4772
     Sołectwa 2737
   Oferty inwestycyjne 4056
     Infrastruktura 1569
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1126
    ›    Stan elektryfikacji 1079
    ›    Stan telefonizacji 970
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1074
    ›    Drogi 948
     Oferty 9948
   Rejestry i ewidencje 3850
     Rejestr skarg i wniosków 1833
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1488
     Rejestr instytucji kultury 843
     Gminna Ewidencja Zabytków 1135
   Oświadczenia majątkowe 9318
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 6343
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 15220
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5012
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 7731
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4492
   Informacje nieudostepnione 850
   Redakcja Biuletynu 4147
    ›    pliki na serwerze BIP 1714