Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1894622
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ201327
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 201327
   Godziny urzędowania 6188
   Organizacja urzędu 8057
   Struktura organizacyjna 10922
   Wybory ławników 1609
   Wybory i spisy 6552
     Wybory samorządowe w 2018 r. 743
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 2646
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 3708
     Referendum 2015 1863
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 4282
     Wybory prezydenckie 2015 4111
     Wybory samorządowe 2014r. 8434
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3088
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 3790
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 5182
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 7242
     Wybory samorządowe 2010 9750
     Wybory prezydenckie 2010 6623
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4927
     Spis rolny 2010 4032
     Spis Powszechny 2011 4856
   Tematy 5300
     Herb Gminy Czarnożyły 2003
     Wiadomości o gminie 2115
     Lokalizacja, mapa gminy 2760
     Historia 1966
     Galeria zdjęć 5066
     Edukacja 2012
     Zdrowie 1748
     Kultura i Sport 2092
     Unia Europejska 1616
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4397
     Rok 2018 6541
     Rok 2017 9281
     Rok 2016 7781
     Rok 2015 6674
     Rok 2014 1285
     Rok 2013 1709
     Rok 2012 1681
     Rok 2011 1440
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 4724
   Susza 2018 166
   Obwieszczenia 9525
     Rok 2018 572
     Rok 2017 159
     Rok 2016 1526
     Rok 2015 1972
     Rok 2014 2531
     Rok 2013 1910
     Rok 2011 1164
     Rok 2010 2230
     Rok 2009 1757
     Rok 2008 1501
     Rok 2007 13335
     Rok 2006 7831
   Nabór na wolne stanowiska pracy 29770
     Rok 2018 3128
     Rok 2017 444
     Rok 2016 11119
     Rok 2015 2490
     Rok 2014 3056
     Rok 2012 6709
     Rok 2009 6760
     Rok 2008 6729
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 11601
     Rok 2018 343
     Rok 2017 653
     Rok 2016 905
     Rok 2015 1564
     Rok 2014 2678
     Rok 2013 5286
     Rok 2012 4025
     Rok 2011 3211
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6531
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28129
     Rok 2010 4423
     Skargi i wnioski 656
     Petycje 129
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2702
     Rok 2018 437
     Rok 2017 233
     Rok 2016 827
     Rok 2015 831
     Rok 2014 909
     Rok 2013 1132
     Rok 2012 1012
   Informacja dla pacjentów SPZOZ w Czarnozyłach 73
   Ochrona Danych Osobowych 145
Organy
   Wójt Gminy 10755
     Kompetencje 1795
     Kontakt 1712
     Dyżury 1571
     Zarządzenia 17451
     Decyzje i inne akty administracyjne 1403
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1482
   Zastępca Wójta Gminy 5320
   Sekretarz 5015
   Skarbnik 4621
   Rada Gminy 5886
     Przewodniczący Rady 3343
     Skład Rady 3318
     Regulamin 1697
     Kompetencje 1328
     Sesje 1841
    ›    Podsumowanie sesji 1140
    ›    Najbliższa sesja 4036
     Uchwały Rady Gminy 2421
     Dyżury radnych 1450
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1439
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1543
     Kontakt z radnymi 1495
   Komisje Rady 3272
     Podstawa prawna 2850
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1443
    ›    Skład osobowy 1387
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1398
    ›    Skład osobowy 1300
     Komisja Rewizyjna 1283
    ›    Skład osobowy 1390
   Stanowiska jednoosobowe 6140
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2361
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2427
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2423
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2527
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2266
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2178
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2662
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 895
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2173
     Stanowisko ds samorządu 2084
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1866
   Urząd Stanu Cywilnego 5788
Prawo Lokalne
   Statut 6068
   Regulamin 6782
   Zarządzenia 584
     Rok 2018 198
     Rok 2017 1942
     Rok 2016 5034
     Rok 2015 7596
     Rok 2014 7068
     Rok 2013 7721
     Rok 2012 7989
     Rok 2011 11300
     Rok 2010 849
     Rok 2009 1427
     Rok 2008 1198
     Rok 2007 882
     Rok 2006 780
     Rok 2005 927
     Rok 2004 11099
   Budżet 5311
     Podstawowe informacje o budżecie 2593
    ›    Uchwały okołobudżetowe 3940
    ›    Realizacja planowanych dochodów 958
    ›    Realizacja planowanych wydatków 911
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 873
    ›    Dotacje z budżetu 1055
     Budżet 2004 rok 1256
     Budżet 2005 rok 1325
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4422
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1056
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1088
    ›    Dotacje z budżetu 1019
     Budżet 2007 rok 1149
    ›    Informacje z realizacji budżetu 932
    ›    Uchwały około budżetowe 1065
     Budżet 2008 rok 1229
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1903
    ›    Uchwały około budżetowe 1105
     Bodżet 2009 rok 1158
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2244
    ›    Uchwały około budżetowe 1109
     Budżet 2010 rok 1103
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2838
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1568
     Budżet 2011 1043
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3050
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2588
     Budżet 2012 rok 985
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1725
    ›    Uchwały około budżetowe 2563
     Budżet 2013 rok 882
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1462
    ›    Uchwały około budżetowe 1661
     Budżet 2014 rok 737
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1115
    ›    Uchwały około budżetowe 850
     Budżet 2015 rok 785
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1080
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1087
     Budżet 2016 rok 724
    ›    Informacje z realizacji budżetu 997
    ›    Uchwały około budżetowe 1074
     Budżet 2017 rok 469
    ›    Informacje z realizacji budżetu 532
    ›    Uchwały około budżetowe 774
     Budżet 2018 rok 164
    ›    Informacje z realizacji budżetu 203
    ›    Uchwały około budżetowe 262
   Uchwały 8999
     Rok 2018 2114
     Rok 2017 4878
     Rok 2016 11189
     Rok 2015 9309
     Rok 2014 8349
     Rok 2013 10794
     Rok 2012 14696
     Rok 2011 15427
     Rok 2010 15992
     Rok 2009 16102
     Rok 2008 23985
     Rok 2007 22957
     Rok 2006 20562
     Rok 2005 17244
     Rok 2004 30414
     Rok 2003 1611
     Rok 2002 1592
   Podatki i opłaty lokalne 5329
     Podatek od nieruchomości 5981
    ›    Stawki podatku 2483
     Podatek od środków transportowych 2503
    ›    Stawki podatku 2013
     Podatek rolny 3632
    ›    Stawki podatku 2171
     Podatek leśny 3024
    ›    Stawki podatku 2044
     Interpretacje indywidualne 470
     Podatek od posiadania psów 1797
     Zwolnienia z podatku 2113
     Opłata za wodę i ścieki 1963
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 718
   Informacje o środowisku 37800
     Ogłoszenia urzędu 2118
    ›    Rok 2004 1341
    ›    Rok 2005 1053
    ›    Rok 2011 765
    ›    Rok 2006 1278
    ›    Rok 2007 1235
     Uchwały Rady Gminy 2104
   Akty prawa miejscowego 9144
   Strategia rozwoju 4106
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 997
   Protokoły 3386
   Zgromadzenia 917
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 410
   Zagospodarowanie przestrzenne 20634
   Rejestr działalności regulowanej 2765
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2486
     Zasady segregowania odpadów 742
     Harmonogram zbiórki 1359
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 1707
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 806
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 818
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1117
     Uchwały 2977
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 706
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2322
   Gospodarka komunalna 9456
   Pozostałe 3914
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 588
     Rok 2018 456
     Rok 2017 388
   Ogłoszenia Przetargów 34888
     Rok 2018 9242
     Rok 2017 8976
     Rok 2016 27516
     Rok 2015 14621
     Rok 2014 17169
     Rok 2013 12946
     Rok 2012 9985
     Rok 2011 15001
     Rok 2010 9187
     Rok 2009 24386
     Rok 2008 23569
     Rok 2007 27120
     Rok 2006 15895
     Rok 2005 92898
     Rok 2004 8236
     Rok 2003 1465
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 6809
     Rok 2018 4799
     Rok 2017 4013
     Rok 2016 1542
     Rok 2015 19159
     Rok 2014 1881
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3420
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4748
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1561
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1703
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1660
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1423
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1035
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1526
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1475
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1187
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 546
     Wydanie dowodu osobistego 3423
     Meldunki 1736
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1682
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1584
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 934
    ›    Pełnomocnictwo 507
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 481
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 557
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 249
     Nieruchomości 786
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1098
    ›    Podział nieruchomości 963
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1268
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 896
     Działalność gospodarcza 1581
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1730
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1606
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1593
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1298
     Zezwolenia i decyzje 1966
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 933
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1507
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1772
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1576
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1763
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1232
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1142
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1279
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 868
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1098
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3190
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 695
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1045
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1038
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 907
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1133
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 698
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 937
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 869
     Podatki i opłaty lokalne 754
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1110
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 903
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 829
     Zaświadczenia 848
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1590
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1554
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2534
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1106
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1124
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2750
Inne
   Jednostki organizacyjne 7223
     Gminny Ośrodek Kultury 4337
    ›    Kontakt 2045
    ›    Kierownictwo 1600
    ›    Statut 1206
    ›    Regulamin 1057
    ›    Majątek 1035
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3752
    ›    Kontakt 2102
    ›    Kierownictwo 1815
    ›    Statut 1420
    ›    Struktura organizacyjna 1829
    ›    Aktualności 3961
    ›    Kontakt 1399
    ›    Kierownictwo 1361
    ›    Statut 1112
    ›    Regulamin 1094
    ›    Struktura organizacyjna 1125
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2081
    ›    Kontakt 1212
    ›    Kierownictwo 1224
    ›    Statut 1046
    ›    Regulamin 1078
    ›    Struktura organizacyjna 1069
    ›    Majątek 1162
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1165
     Placówki Oświaty 2163
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2699
    ›    Kontakt 1291
    ›    Kierownictwo 1405
    ›    Statut 1102
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3128
    ›    Kontakt 1271
    ›    Kierownictwo 1268
    ›    Statut 1124
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 2864
    ›    Kontakt 1237
    ›    Kierownictwo 1183
    ›    Statut 1015
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2206
    ›    Kontakt 1154
    ›    Kierownictwo 1107
    ›    Statut 1023
   Jednostki pomocnicze 4747
     Sołectwa 2701
   Oferty inwestycyjne 4041
     Infrastruktura 1565
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1115
    ›    Stan elektryfikacji 1069
    ›    Stan telefonizacji 962
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1061
    ›    Drogi 941
     Oferty 9944
   Rejestry i ewidencje 3835
     Rejestr skarg i wniosków 1816
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1479
     Rejestr instytucji kultury 835
     Gminna Ewidencja Zabytków 1114
   Oświadczenia majątkowe 9120
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 6161
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 14741
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 4875
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 7429
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4473
   Informacje nieudostepnione 835
   Redakcja Biuletynu 4111
    ›    pliki na serwerze BIP 1660