Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2128669
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ218845
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 218845
   Godziny urzędowania 6627
   Organizacja urzędu 8481
   Struktura organizacyjna 11774
   Wybory ławników 1854
   Wybory i spisy 7922
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 548
     Wybory samorządowe w 2018 r. 6545
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3236
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4465
     Referendum 2015 2352
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5116
     Wybory prezydenckie 2015 5031
     Wybory samorządowe 2014r. 10325
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3790
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4643
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 5892
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8322
     Wybory samorządowe 2010 10737
     Wybory prezydenckie 2010 7062
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5484
     Spis rolny 2010 4229
     Spis Powszechny 2011 5188
   Tematy 5484
     Herb Gminy Czarnożyły 2091
     Wiadomości o gminie 2204
     Lokalizacja, mapa gminy 2853
     Historia 2024
     Galeria zdjęć 5451
     Edukacja 2074
     Zdrowie 1806
     Kultura i Sport 2162
     Unia Europejska 1668
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4616
     Rok 2019 4097
     Rok 2018 10415
     Rok 2017 9423
     Rok 2016 7909
     Rok 2015 8167
     Rok 2014 1411
     Rok 2013 1834
     Rok 2012 1829
     Rok 2011 1515
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5249
   Susza 2018 349
   Obwieszczenia 9856
     Rok 2019 251
     Rok 2018 851
     Rok 2017 227
     Rok 2016 1582
     Rok 2015 2004
     Rok 2014 2566
     Rok 2013 2084
     Rok 2011 1256
     Rok 2010 2329
     Rok 2009 1828
     Rok 2008 1586
     Rok 2007 13492
     Rok 2006 8313
   Nabór na wolne stanowiska pracy 33792
     Rok 2019 4546
     Rok 2018 8118
     Rok 2017 643
     Rok 2016 11697
     Rok 2015 2624
     Rok 2014 3144
     Rok 2012 6885
     Rok 2009 6866
     Rok 2008 7099
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 12291
     Rok 2019 226
     Rok 2018 741
     Rok 2017 895
     Rok 2016 984
     Rok 2015 1771
     Rok 2014 3109
     Rok 2013 6062
     Rok 2012 4551
     Rok 2011 3551
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6928
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28533
     Rok 2010 4659
     Skargi i wnioski 741
     Petycje 262
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2919
     Rok 2019 253
     Rok 2018 704
     Rok 2017 310
     Rok 2016 884
     Rok 2015 864
     Rok 2014 940
     Rok 2013 1210
     Rok 2012 1084
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 267
   Ochrona Danych Osobowych 437
   Transmisja Sesji Rady Gminy 855
   Informacje Prawo Łowieckie 48
     Kalendarz polowań 114
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 25
Organy
   Wójt Gminy 11248
     Kompetencje 1874
     Kontakt 1797
     Dyżury 1626
     Zarządzenia 18852
     Decyzje i inne akty administracyjne 1445
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1549
   Zastępca Wójta Gminy 5509
   Sekretarz 5221
   Skarbnik 4810
   Rada Gminy 6205
     Przewodniczący Rady 3604
     Skład Rady 3751
     Regulamin 1770
     Kompetencje 1367
     Sesje 2017
    ›    Podsumowanie sesji 1253
    ›    Najbliższa sesja 4917
     Uchwały Rady Gminy 2612
     Dyżury radnych 1513
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1511
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1635
     Kontakt z radnymi 1554
   Komisje Rady 3491
     Podstawa prawna 3037
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1498
    ›    Skład osobowy 1546
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1464
    ›    Skład osobowy 1495
     Komisja skarg, wniosków i petycji 24
    ›    Skład osobowy 54
     Komisja Rewizyjna 1336
    ›    Skład osobowy 1557
   Stanowiska jednoosobowe 6349
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2446
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2497
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2517
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2633
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2335
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2254
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2754
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 974
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2232
     Stanowisko ds samorządu 2150
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1924
   Urząd Stanu Cywilnego 6042
Prawo Lokalne
   Statut 6303
   Regulamin 7146
   Zarządzenia 777
     Rok 2019 66
     Rok 2018 322
     Rok 2017 3656
     Rok 2016 7142
     Rok 2015 9531
     Rok 2014 8874
     Rok 2013 9286
     Rok 2012 9854
     Rok 2011 12961
     Rok 2010 886
     Rok 2009 1548
     Rok 2008 1267
     Rok 2007 920
     Rok 2006 812
     Rok 2005 979
     Rok 2004 12279
   Budżet 5770
     Podstawowe informacje o budżecie 2750
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4387
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1020
    ›    Realizacja planowanych wydatków 964
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 924
    ›    Dotacje z budżetu 1171
     Budżet 2004 rok 1298
     Budżet 2005 rok 1380
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4873
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1173
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1215
    ›    Dotacje z budżetu 1089
     Budżet 2007 rok 1185
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1005
    ›    Uchwały około budżetowe 1158
     Budżet 2008 rok 1261
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2183
    ›    Uchwały około budżetowe 1204
     Bodżet 2009 rok 1206
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2548
    ›    Uchwały około budżetowe 1211
     Budżet 2010 rok 1147
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3317
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1774
     Budżet 2011 1075
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3643
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3017
     Budżet 2012 rok 1026
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1994
    ›    Uchwały około budżetowe 3232
     Budżet 2013 rok 970
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1738
    ›    Uchwały około budżetowe 1998
     Budżet 2014 rok 778
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1305
    ›    Uchwały około budżetowe 1008
     Budżet 2015 rok 839
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1333
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1396
     Budżet 2016 rok 794
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1198
    ›    Uchwały około budżetowe 1293
     Budżet 2017 rok 609
    ›    Informacje z realizacji budżetu 853
    ›    Uchwały około budżetowe 1190
     Budżet 2018 rok 389
    ›    Informacje z realizacji budżetu 625
    ›    Uchwały około budżetowe 505
     Budżet 2019 rok 155
    ›    Informacje z realizacji budżetu 153
    ›    Uchwały około budżetowe 247
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 30
     Rok 2019 36
   Uchwały 9642
     Rok 2019 1092
     Rok 2018 6882
     Rok 2017 7419
     Rok 2016 13783
     Rok 2015 11783
     Rok 2014 10859
     Rok 2013 12510
     Rok 2012 16620
     Rok 2011 17194
     Rok 2010 17492
     Rok 2009 17454
     Rok 2008 25375
     Rok 2007 24665
     Rok 2006 21802
     Rok 2005 18253
     Rok 2004 32280
     Rok 2003 1711
     Rok 2002 1648
   Podatki i opłaty lokalne 5702
     Podatek od nieruchomości 7449
    ›    Stawki podatku 2705
     Podatek od środków transportowych 2757
    ›    Stawki podatku 2187
     Podatek rolny 4054
    ›    Stawki podatku 2390
     Podatek leśny 3360
    ›    Stawki podatku 2203
     Interpretacje indywidualne 652
     Podatek od posiadania psów 1904
     Zwolnienia z podatku 2312
     Opłata za wodę i ścieki 2488
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 948
   Informacje o środowisku 43847
     Ogłoszenia urzędu 2151
    ›    Rok 2004 1435
    ›    Rok 2005 1108
    ›    Rok 2011 834
    ›    Rok 2006 1379
    ›    Rok 2007 1331
     Uchwały Rady Gminy 2378
   Akty prawa miejscowego 10420
   Strategia rozwoju 4284
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1140
   Protokoły 3474
   Zgromadzenia 1084
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 496
   Zagospodarowanie przestrzenne 24761
   Rejestr działalności regulowanej 3026
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2790
     Zasady segregowania odpadów 822
     Harmonogram zbiórki 1679
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 2226
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 898
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 974
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1350
     Uchwały 3742
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 960
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2620
   Gospodarka komunalna 9902
   Pozostałe 4055
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 856
     Rok 2019 266
     Rok 2018 603
     Rok 2017 464
   Ogłoszenia Przetargów 36828
     Rok 2019 3718
     Rok 2018 15494
     Rok 2017 10263
     Rok 2016 29512
     Rok 2015 16665
     Rok 2014 19473
     Rok 2013 14547
     Rok 2012 11122
     Rok 2011 16024
     Rok 2010 13579
     Rok 2009 25455
     Rok 2008 24123
     Rok 2007 29165
     Rok 2006 16879
     Rok 2005 94107
     Rok 2004 8742
     Rok 2003 1519
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 7362
     Rok 2019 2340
     Rok 2018 9314
     Rok 2017 4678
     Rok 2016 1674
     Rok 2015 20520
     Rok 2014 2142
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3563
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5297
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1651
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1846
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1780
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1531
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1106
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1641
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1570
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1300
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 653
     Wydanie dowodu osobistego 3809
     Meldunki 1826
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1914
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1720
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1055
    ›    Pełnomocnictwo 619
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 590
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 651
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 293
     Nieruchomości 879
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1216
    ›    Podział nieruchomości 1096
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1396
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1044
     Działalność gospodarcza 1651
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1884
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1748
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1749
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1442
     Zezwolenia i decyzje 2101
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1065
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1665
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1947
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1739
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1994
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1365
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1303
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1386
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 996
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1203
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3318
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 786
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1209
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1169
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1043
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1267
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 827
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1049
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1036
     Podatki i opłaty lokalne 833
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1272
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1037
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1003
     Zaświadczenia 918
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1772
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1967
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2920
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1322
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1268
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3112
Inne
   Jednostki organizacyjne 7562
     Gminny Ośrodek Kultury 4576
    ›    Kontakt 2160
    ›    Kierownictwo 1703
    ›    Statut 1326
    ›    Regulamin 1132
    ›    Majątek 1099
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4089
    ›    Kontakt 2388
    ›    Kierownictwo 2106
    ›    Statut 1523
    ›    Struktura organizacyjna 2015
    ›    Aktualności 4849
    ›    Kontakt 1492
    ›    Kierownictwo 1462
    ›    Statut 1193
    ›    Regulamin 1174
    ›    Struktura organizacyjna 1206
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2178
    ›    Kontakt 1320
    ›    Kierownictwo 1317
    ›    Statut 1132
    ›    Regulamin 1171
    ›    Struktura organizacyjna 1166
    ›    Majątek 1251
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1249
     Placówki Oświaty 2320
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2820
    ›    Kontakt 1382
    ›    Kierownictwo 1525
    ›    Statut 1183
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3302
    ›    Kontakt 1362
    ›    Kierownictwo 1379
    ›    Statut 1226
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3170
    ›    Kontakt 1363
    ›    Kierownictwo 1277
    ›    Statut 1100
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2327
    ›    Kontakt 1245
    ›    Kierownictwo 1201
    ›    Statut 1102
   Jednostki pomocnicze 4891
     Sołectwa 2906
   Oferty inwestycyjne 4132
     Infrastruktura 1606
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1197
    ›    Stan elektryfikacji 1156
    ›    Stan telefonizacji 1019
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1142
    ›    Drogi 1023
     Oferty 9991
   Rejestry i ewidencje 3964
     Rejestr skarg i wniosków 1945
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1573
     Rejestr instytucji kultury 903
     Gminna Ewidencja Zabytków 1364
   Oświadczenia majątkowe 10453
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 7199
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 17493
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5584
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 9215
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4607
   Informacje nieudostepnione 949
   Redakcja Biuletynu 4269
    ›    pliki na serwerze BIP 1922