główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 5350
   Dane podstawowe 222609
   Godziny urzędowania 7130
   Organizacja urzędu 8836
   Struktura organizacyjna 12483
   Wybory ławników 2019
   Wybory i spisy 8560
     Wybory prezydenckie 2020 r. 17
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1019
     Wybory do Izb Rolniczych 182
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 928
     Wybory samorządowe w 2018 r. 6945
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3420
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4632
     Referendum 2015 2477
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5322
     Wybory prezydenckie 2015 5235
     Wybory samorządowe 2014r. 10709
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3979
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4868
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 6094
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8618
     Wybory samorządowe 2010 10934
     Wybory prezydenckie 2010 7170
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5638
     Spis rolny 2010 4280
     Spis Powszechny 2011 5338
   Tematy 5694
     Herb Gminy Czarnożyły 2174
     Wiadomości o gminie 2307
     Lokalizacja, mapa gminy 2955
     Historia 2073
     Galeria zdjęć 5718
     Edukacja 2141
     Zdrowie 1864
     Kultura i Sport 2235
     Unia Europejska 1740
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4851
     Rok 2020 139
     Rok 2019 10661
     Rok 2018 10524
     Rok 2017 9489
     Rok 2016 7955
     Rok 2015 9367
     Rok 2014 1458
     Rok 2013 1908
     Rok 2012 1877
     Rok 2011 1555
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5557
   Obwieszczenia 10163
     Rok 2020 13
     Rok 2019 683
     Rok 2018 948
     Rok 2017 300
     Rok 2016 1656
     Rok 2015 2058
     Rok 2014 2630
     Rok 2013 2148
     Rok 2011 1313
     Rok 2010 2375
     Rok 2009 1891
     Rok 2008 1631
     Rok 2007 13543
     Rok 2006 8455
   Nabór na wolne stanowiska pracy 36395
     Rok 2019 7573
     Rok 2018 8601
     Rok 2017 727
     Rok 2016 11857
     Rok 2015 2683
     Rok 2014 3225
     Rok 2012 6953
     Rok 2009 6929
     Rok 2008 7193
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 12816
     Rok 2019 462
     Rok 2018 870
     Rok 2017 987
     Rok 2016 1034
     Rok 2015 1858
     Rok 2014 3258
     Rok 2013 6252
     Rok 2012 4667
     Rok 2011 3689
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 7068
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28707
     Rok 2010 4716
     Skargi i wnioski 794
     Petycje 484
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 3142
     Rok 2019 636
     Rok 2018 766
     Rok 2017 363
     Rok 2016 934
     Rok 2015 908
     Rok 2014 994
     Rok 2013 1275
     Rok 2012 1121
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 478
   Ochrona Danych Osobowych 564
   Transmisja Sesji Rady Gminy 1435
   Informacje Prawo Łowieckie 202
     Kalendarz polowań 255
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 94
     Odstrzał sanitarny 31
   Susza 2018 529
   Susza 2019 505
Organy
   Wójt Gminy 11519
     Kompetencje 1956
     Kontakt 1889
     Dyżury 1710
     Zarządzenia 19098
     Decyzje i inne akty administracyjne 1526
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1593
   Zastępca Wójta Gminy 5621
   Sekretarz 5416
   Skarbnik 4963
   Rada Gminy 6381
     Przewodniczący Rady 3724
     Skład Rady 4120
     Regulamin 1841
     Kompetencje 1415
     Sesje 2166
    ›    Podsumowanie sesji 1384
    ›    Najbliższa sesja 5443
     Uchwały Rady Gminy 2740
     Dyżury radnych 1563
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1574
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1714
     Kontakt z radnymi 1610
   Komisje Rady 3660
     Podstawa prawna 3091
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1557
    ›    Skład osobowy 1630
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1522
    ›    Skład osobowy 1568
     Komisja skarg, wniosków i petycji 77
    ›    Skład osobowy 116
     Komisja Rewizyjna 1391
    ›    Skład osobowy 1643
   Stanowiska jednoosobowe 6587
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2580
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2570
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2629
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2703
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2401
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2321
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2873
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 1063
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2295
     Stanowisko ds samorządu 2218
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1983
   Urząd Stanu Cywilnego 6274
Prawo Lokalne
   Statut 6444
   Regulamin 7272
   Zarządzenia 1004
     Rok 2020 35
     Rok 2019 280
     Rok 2018 488
     Rok 2017 4070
     Rok 2016 7775
     Rok 2015 10111
     Rok 2014 9388
     Rok 2013 9798
     Rok 2012 10244
     Rok 2011 13377
     Rok 2010 939
     Rok 2009 1624
     Rok 2008 1338
     Rok 2007 962
     Rok 2006 854
     Rok 2005 1018
     Rok 2004 12561
   Budżet 6113
     Podstawowe informacje o budżecie 2852
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4531
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1080
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1019
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 985
    ›    Dotacje z budżetu 1235
     Budżet 2004 rok 1365
     Budżet 2005 rok 1441
    ›    Uchwały okołobudzetowe 5016
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1251
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1291
    ›    Dotacje z budżetu 1149
     Budżet 2007 rok 1242
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1065
    ›    Uchwały około budżetowe 1218
     Budżet 2008 rok 1306
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2351
    ›    Uchwały około budżetowe 1269
     Bodżet 2009 rok 1265
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2682
    ›    Uchwały około budżetowe 1270
     Budżet 2010 rok 1195
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3585
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1895
     Budżet 2011 1149
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3901
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3199
     Budżet 2012 rok 1072
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2163
    ›    Uchwały około budżetowe 3499
     Budżet 2013 rok 1038
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1894
    ›    Uchwały około budżetowe 2141
     Budżet 2014 rok 841
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1384
    ›    Uchwały około budżetowe 1068
     Budżet 2015 rok 905
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1418
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1522
     Budżet 2016 rok 871
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1301
    ›    Uchwały około budżetowe 1370
     Budżet 2017 rok 689
    ›    Informacje z realizacji budżetu 995
    ›    Uchwały około budżetowe 1306
     Budżet 2018 rok 527
    ›    Informacje z realizacji budżetu 931
    ›    Uchwały około budżetowe 636
     Budżet 2019 rok 406
    ›    Informacje z realizacji budżetu 363
    ›    Uchwały około budżetowe 437
     Budżet 2020 rok 82
    ›     Informacje z realizacji budżetu 60
    ›    Uchwały około budżetowe 83
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 186
     Rok 2019 146
   Uchwały 10184
     Rok 2020 57
     Rok 2019 3014
     Rok 2018 8046
     Rok 2017 8109
     Rok 2016 14477
     Rok 2015 12481
     Rok 2014 11351
     Rok 2013 13194
     Rok 2012 17181
     Rok 2011 17626
     Rok 2010 18661
     Rok 2009 17792
     Rok 2008 25784
     Rok 2007 25058
     Rok 2006 22127
     Rok 2005 18513
     Rok 2004 32852
     Rok 2003 1764
     Rok 2002 1719
   Podatki i opłaty lokalne 6061
     Podatek od nieruchomości 7980
    ›    Stawki podatku 2834
     Podatek od środków transportowych 2960
    ›    Stawki podatku 2296
     Podatek rolny 4330
    ›    Stawki podatku 2488
     Podatek leśny 3541
    ›    Stawki podatku 2283
     Interpretacje indywidualne 787
     Podatek od posiadania psów 2044
     Zwolnienia z podatku 2445
     Opłata za wodę i ścieki 2931
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1246
   Informacje o środowisku 45468
     Ogłoszenia urzędu 2184
    ›    Rok 2004 1482
    ›    Rok 2005 1149
    ›    Rok 2011 877
    ›    Rok 2006 1429
    ›    Rok 2007 1376
     Uchwały Rady Gminy 2406
   Akty prawa miejscowego 10973
   Strategia rozwoju 4444
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1277
   Protokoły 3570
   Zgromadzenia 1167
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 556
   Zagospodarowanie przestrzenne 27458
   Rejestr działalności regulowanej 3152
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3144
     Zasady segregowania odpadów 880
     Harmonogram zbiórki 2028
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 2732
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 963
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1075
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1439
     Uchwały 3926
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1103
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2731
   Gospodarka komunalna 10132
   Pozostałe 4185
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1063
     Rok 2019 468
     Rok 2018 764
     Rok 2017 545
   Ogłoszenia Przetargów 38693
     Rok 2019 8592
     Rok 2018 16877
     Rok 2017 10691
     Rok 2016 30015
     Rok 2015 18029
     Rok 2014 19943
     Rok 2013 14869
     Rok 2012 11353
     Rok 2011 16250
     Rok 2010 13771
     Rok 2009 25684
     Rok 2008 24247
     Rok 2007 29446
     Rok 2006 17088
     Rok 2005 94378
     Rok 2004 8878
     Rok 2003 1574
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 8121
     Rok 2019 6216
     Rok 2018 11611
     Rok 2017 4918
     Rok 2016 1749
     Rok 2015 21740
     Rok 2014 2223
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3662
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5491
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1753
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1971
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1889
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1652
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1185
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1729
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1677
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1403
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 725
     Wydanie dowodu osobistego 4048
     Meldunki 1900
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 2051
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1782
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1164
    ›    Pełnomocnictwo 719
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 670
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 740
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 327
     Nieruchomości 981
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1307
    ›    Podział nieruchomości 1201
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1513
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1141
     Działalność gospodarcza 1745
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2073
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1829
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1818
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1536
     Zezwolenia i decyzje 2247
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1158
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1774
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2087
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1843
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2177
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1500
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1514
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1482
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 1084
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1309
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3493
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 859
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1337
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1263
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1125
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1408
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 932
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1164
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1128
     Podatki i opłaty lokalne 908
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1354
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1140
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1102
     Zaświadczenia 1028
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1881
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 2410
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 3392
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1573
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1443
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3597
Inne
   Jednostki organizacyjne 7723
     Gminny Ośrodek Kultury 4759
    ›    Kontakt 2266
    ›    Kierownictwo 1792
    ›    Statut 1395
    ›    Regulamin 1190
    ›    Majątek 1165
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4474
    ›    Kontakt 2601
    ›    Kierownictwo 2354
    ›    Statut 1596
    ›    Struktura organizacyjna 2143
    ›    Aktualności 5078
    ›    Kontakt 1569
    ›    Kierownictwo 1521
    ›    Statut 1253
    ›    Regulamin 1211
    ›    Struktura organizacyjna 1248
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2251
    ›    Kontakt 1414
    ›    Kierownictwo 1377
    ›    Statut 1190
    ›    Regulamin 1226
    ›    Struktura organizacyjna 1266
    ›    Majątek 1315
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1320
     Placówki Oświaty 2401
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2895
    ›    Kontakt 1484
    ›    Kierownictwo 1589
    ›    Statut 1242
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3515
    ›    Kontakt 1472
    ›    Kierownictwo 1466
    ›    Statut 1342
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3460
    ›    Kontakt 1534
    ›    Kierownictwo 1364
    ›    Statut 1172
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2441
    ›    Kontakt 1303
    ›    Kierownictwo 1259
    ›    Statut 2283
   Jednostki pomocnicze 5011
     Sołectwa 3145
   Oferty inwestycyjne 4225
     Infrastruktura 1659
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1271
    ›    Stan elektryfikacji 1242
    ›    Stan telefonizacji 1078
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1206
    ›    Drogi 1088
     Oferty 10042
   Rejestry i ewidencje 4096
     Rejestr skarg i wniosków 2008
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1662
     Rejestr instytucji kultury 966
     Gminna Ewidencja Zabytków 1507
   Oświadczenia majątkowe 11195
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 7592
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 18956
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5843
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 9814
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4723
   Informacje nieudostepnione 1055
   Redakcja Biuletynu 4390
    ›    pliki na serwerze BIP 1991
Łączna liczba odwiedzin:2249821