główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 6389
   Dane podstawowe 223085
   Godziny urzędowania 7206
   Organizacja urzędu 8909
   Struktura organizacyjna 12581
   Wybory ławników 2042
   Wybory i spisy 8684
     Wybory prezydenckie 2020 r. 71
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1057
     Wybory do Izb Rolniczych 195
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 977
     Wybory samorządowe w 2018 r. 7018
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3454
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 4667
     Referendum 2015 2510
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5376
     Wybory prezydenckie 2015 5280
     Wybory samorządowe 2014r. 10783
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4014
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 4914
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 6124
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 8676
     Wybory samorządowe 2010 10977
     Wybory prezydenckie 2010 7199
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 5673
     Spis rolny 2010 4294
     Spis Powszechny 2011 5370
   Tematy 5734
     Herb Gminy Czarnożyły 2194
     Wiadomości o gminie 2335
     Lokalizacja, mapa gminy 2982
     Historia 2085
     Galeria zdjęć 5772
     Edukacja 2158
     Zdrowie 1886
     Kultura i Sport 2261
     Unia Europejska 1770
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4896
     Rok 2020 719
     Rok 2019 10683
     Rok 2018 10544
     Rok 2017 9502
     Rok 2016 7963
     Rok 2015 9639
     Rok 2014 1471
     Rok 2013 1922
     Rok 2012 1893
     Rok 2011 1568
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 5674
   Obwieszczenia 10228
     Rok 2020 57
     Rok 2019 740
     Rok 2018 965
     Rok 2017 320
     Rok 2016 1673
     Rok 2015 2068
     Rok 2014 2646
     Rok 2013 2164
     Rok 2011 1332
     Rok 2010 2395
     Rok 2009 1909
     Rok 2008 1649
     Rok 2007 13560
     Rok 2006 8492
   Nabór na wolne stanowiska pracy 36672
     Rok 2019 7747
     Rok 2018 8647
     Rok 2017 745
     Rok 2016 11877
     Rok 2015 2699
     Rok 2014 3241
     Rok 2012 6977
     Rok 2009 6940
     Rok 2008 7203
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 12935
     Rok 2020 80
     Rok 2019 487
     Rok 2018 901
     Rok 2017 1000
     Rok 2016 1048
     Rok 2015 1871
     Rok 2014 3290
     Rok 2013 6297
     Rok 2012 4696
     Rok 2011 3714
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 7099
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 28747
     Rok 2010 4731
     Skargi i wnioski 806
     Petycje 516
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 3185
     Rok 2019 698
     Rok 2018 783
     Rok 2017 379
     Rok 2016 947
     Rok 2015 920
     Rok 2014 1018
     Rok 2013 1285
     Rok 2012 1132
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dl a mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r. 537
   Ochrona Danych Osobowych 589
   Transmisja Sesji Rady Gminy 1495
   Informacje Prawo Łowieckie 237
     Kalendarz polowań 291
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 114
     Odstrzał sanitarny 51
   Susza 2018 553
   Susza 2019 539
Organy
   Wójt Gminy 11577
     Kompetencje 1968
     Kontakt 1912
     Dyżury 1725
     Zarządzenia 19167
     Decyzje i inne akty administracyjne 1537
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1609
   Zastępca Wójta Gminy 5647
   Sekretarz 5439
   Skarbnik 4989
   Rada Gminy 6413
     Przewodniczący Rady 3749
     Skład Rady 4162
     Regulamin 1855
     Kompetencje 1428
     Sesje 2197
    ›    Podsumowanie sesji 1408
    ›    Najbliższa sesja 5529
     Uchwały Rady Gminy 2759
     Dyżury radnych 1583
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1588
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1733
     Kontakt z radnymi 1632
   Komisje Rady 3690
     Podstawa prawna 3104
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1575
    ›    Skład osobowy 1648
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1539
    ›    Skład osobowy 1643
     Komisja skarg, wniosków i petycji 93
    ›    Skład osobowy 130
     Komisja Rewizyjna 1402
    ›    Skład osobowy 1664
   Stanowiska jednoosobowe 6640
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2625
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2589
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2648
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2724
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2418
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2337
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2892
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 1081
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2313
     Stanowisko ds samorządu 2233
     Stanowisko ds obsługi prawnej 2001
   Urząd Stanu Cywilnego 6311
Prawo Lokalne
   Statut 6465
   Regulamin 7290
   Zarządzenia 1048
     Rok 2020 67
     Rok 2019 312
     Rok 2018 518
     Rok 2017 4152
     Rok 2016 7938
     Rok 2015 10247
     Rok 2014 9503
     Rok 2013 9915
     Rok 2012 10310
     Rok 2011 13489
     Rok 2010 955
     Rok 2009 1639
     Rok 2008 1353
     Rok 2007 977
     Rok 2006 870
     Rok 2005 1038
     Rok 2004 12614
   Budżet 6164
     Podstawowe informacje o budżecie 2874
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4562
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1093
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1032
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1000
    ›    Dotacje z budżetu 1248
     Budżet 2004 rok 1378
     Budżet 2005 rok 1454
    ›    Uchwały okołobudzetowe 5046
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1272
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1308
    ›    Dotacje z budżetu 1167
     Budżet 2007 rok 1259
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1078
    ›    Uchwały około budżetowe 1238
     Budżet 2008 rok 1319
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2388
    ›    Uchwały około budżetowe 1281
     Bodżet 2009 rok 1282
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2718
    ›    Uchwały około budżetowe 1285
     Budżet 2010 rok 1208
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3638
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1926
     Budżet 2011 1166
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3962
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3245
     Budżet 2012 rok 1083
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2212
    ›    Uchwały około budżetowe 3554
     Budżet 2013 rok 1052
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1944
    ›    Uchwały około budżetowe 2177
     Budżet 2014 rok 860
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1464
    ›    Uchwały około budżetowe 1082
     Budżet 2015 rok 923
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1436
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1546
     Budżet 2016 rok 887
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1315
    ›    Uchwały około budżetowe 1385
     Budżet 2017 rok 709
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1009
    ›    Uchwały około budżetowe 1322
     Budżet 2018 rok 554
    ›    Informacje z realizacji budżetu 998
    ›    Uchwały około budżetowe 649
     Budżet 2019 rok 448
    ›    Informacje z realizacji budżetu 395
    ›    Uchwały około budżetowe 460
     Budżet 2020 rok 118
    ›     Informacje z realizacji budżetu 94
    ›    Uchwały około budżetowe 123
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 212
     Rok 2019 164
   Uchwały 10246
     Rok 2020 98
     Rok 2019 3303
     Rok 2018 8202
     Rok 2017 8263
     Rok 2016 14639
     Rok 2015 12586
     Rok 2014 11503
     Rok 2013 13320
     Rok 2012 17302
     Rok 2011 17724
     Rok 2010 18751
     Rok 2009 17891
     Rok 2008 25887
     Rok 2007 25152
     Rok 2006 22204
     Rok 2005 18573
     Rok 2004 32952
     Rok 2003 1779
     Rok 2002 1738
   Podatki i opłaty lokalne 6103
     Podatek od nieruchomości 8049
    ›    Stawki podatku 2863
     Podatek od środków transportowych 3003
    ›    Stawki podatku 2314
     Podatek rolny 4397
    ›    Stawki podatku 2501
     Podatek leśny 3579
    ›    Stawki podatku 2305
     Interpretacje indywidualne 832
     Podatek od posiadania psów 2070
     Zwolnienia z podatku 2476
     Opłata za wodę i ścieki 3003
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1298
   Informacje o środowisku 45826
     Ogłoszenia urzędu 2194
    ›    Rok 2004 1493
    ›    Rok 2005 1160
    ›    Rok 2011 887
    ›    Rok 2006 1436
    ›    Rok 2007 1382
     Uchwały Rady Gminy 2468
   Akty prawa miejscowego 11072
   Strategia rozwoju 4475
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1299
   Protokoły 3601
   Zgromadzenia 1188
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 574
   Zagospodarowanie przestrzenne 27847
   Rejestr działalności regulowanej 3202
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3199
     Zasady segregowania odpadów 898
     Harmonogram zbiórki 2116
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 2896
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 984
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1094
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1455
     Uchwały 3965
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1130
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2759
   Gospodarka komunalna 10171
   Pozostałe 4216
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 1129
     Rok 2020 67
     Rok 2019 503
     Rok 2018 787
     Rok 2017 559
   Ogłoszenia Przetargów 38934
     Rok 2020 393
     Rok 2019 9032
     Rok 2018 17109
     Rok 2017 10760
     Rok 2016 30113
     Rok 2015 18328
     Rok 2014 20025
     Rok 2013 14933
     Rok 2012 11403
     Rok 2011 16297
     Rok 2010 13802
     Rok 2009 25733
     Rok 2008 24272
     Rok 2007 29504
     Rok 2006 17126
     Rok 2005 94442
     Rok 2004 8905
     Rok 2003 1591
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 8241
     Rok 2020 355
     Rok 2019 6526
     Rok 2018 11962
     Rok 2017 4953
     Rok 2016 1759
     Rok 2015 22009
     Rok 2014 2238
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3692
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5547
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1779
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1994
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1906
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1679
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1200
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1746
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1696
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1420
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 746
     Wydanie dowodu osobistego 4083
     Meldunki 1925
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 2072
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1802
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1192
    ›    Pełnomocnictwo 740
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 687
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 754
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 331
     Nieruchomości 1002
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1322
    ›    Podział nieruchomości 1220
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1530
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1163
     Działalność gospodarcza 1766
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2098
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1850
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1832
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1552
     Zezwolenia i decyzje 2271
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1185
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1799
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2111
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1863
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2210
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1532
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1586
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1501
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 1110
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1342
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 3585
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 875
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1369
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1286
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1144
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1612
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 951
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1187
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1149
     Podatki i opłaty lokalne 930
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1374
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1157
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1122
     Zaświadczenia 1049
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1915
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 2493
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 3490
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1620
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1474
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 3684
Inne
   Jednostki organizacyjne 7755
     Gminny Ośrodek Kultury 4796
    ›    Kontakt 2288
    ›    Kierownictwo 1812
    ›    Statut 1408
    ›    Regulamin 1203
    ›    Majątek 1178
     Ośrodek Pomocy Społecznej 4522
    ›    Kontakt 2624
    ›    Kierownictwo 2382
    ›    Statut 1612
    ›    Struktura organizacyjna 2162
    ›    Aktualności 5099
    ›    Kontakt 1579
    ›    Kierownictwo 1528
    ›    Statut 1259
    ›    Regulamin 1215
    ›    Struktura organizacyjna 1253
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2268
    ›    Kontakt 1436
    ›    Kierownictwo 1388
    ›    Statut 1201
    ›    Regulamin 1237
    ›    Struktura organizacyjna 1278
    ›    Majątek 1328
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1336
     Placówki Oświaty 2424
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2919
    ›    Kontakt 1500
    ›    Kierownictwo 1606
    ›    Statut 1253
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3549
    ›    Kontakt 1486
    ›    Kierownictwo 1481
    ›    Statut 1367
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3514
    ›    Kontakt 1551
    ›    Kierownictwo 1380
    ›    Statut 1184
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2459
    ›    Kontakt 1315
    ›    Kierownictwo 1270
    ›    Statut 2302
   Jednostki pomocnicze 5030
     Sołectwa 3168
   Oferty inwestycyjne 4248
     Infrastruktura 1673
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1280
    ›    Stan elektryfikacji 1257
    ›    Stan telefonizacji 1088
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1215
    ›    Drogi 1099
     Oferty 10058
   Rejestry i ewidencje 4120
     Rejestr skarg i wniosków 2021
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1689
     Rejestr instytucji kultury 978
     Gminna Ewidencja Zabytków 1524
   Oświadczenia majątkowe 11302
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 7640
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 19131
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 5880
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 9893
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4745
   Informacje nieudostepnione 1080
   Redakcja Biuletynu 4406
    ›    pliki na serwerze BIP 2005
Łączna liczba odwiedzin:2271687