Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1815556
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ188189
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 188189
   Godziny urzędowania 6048
   Organizacja urzędu 7846
   Struktura organizacyjna 10639
   Wybory ławników 1529
   Wybory i spisy 6264
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 2488
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 3511
     Referendum 2015 1760
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 4073
     Wybory prezydenckie 2015 3932
     Wybory samorządowe 2014r. 8028
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2895
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 3542
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 4995
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 6964
     Wybory samorządowe 2010 9514
     Wybory prezydenckie 2010 6525
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4783
     Spis rolny 2010 3982
     Spis Powszechny 2011 4776
   Tematy 5210
     Herb Gminy Czarnożyły 1971
     Wiadomości o gminie 2080
     Lokalizacja, mapa gminy 2724
     Historia 1944
     Galeria zdjęć 4970
     Edukacja 1991
     Zdrowie 1729
     Kultura i Sport 2070
     Unia Europejska 1597
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 4300
     Rok 2018 2069
     Rok 2017 9258
     Rok 2016 7749
     Rok 2015 5858
     Rok 2014 1257
     Rok 2013 1685
     Rok 2012 1647
     Rok 2011 1417
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 4564
   Obwieszczenia 9304
     Rok 2018 240
     Rok 2017 126
     Rok 2016 1505
     Rok 2015 1961
     Rok 2014 2519
     Rok 2013 1875
     Rok 2011 1145
     Rok 2010 2209
     Rok 2009 1736
     Rok 2008 1483
     Rok 2007 13307
     Rok 2006 7741
   Nabór na wolne stanowiska pracy 28681
     Rok 2018 1875
     Rok 2017 339
     Rok 2016 10898
     Rok 2015 2438
     Rok 2014 3022
     Rok 2012 6655
     Rok 2009 6733
     Rok 2008 6644
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 11318
     Rok 2018 208
     Rok 2017 576
     Rok 2016 880
     Rok 2015 1497
     Rok 2014 2571
     Rok 2013 5090
     Rok 2012 3912
     Rok 2011 3123
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6434
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 27966
     Rok 2010 4364
     Skargi i wnioski 625
     Petycje 99
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2593
     Rok 2018 197
     Rok 2017 207
     Rok 2016 804
     Rok 2015 821
     Rok 2014 896
     Rok 2013 1110
     Rok 2012 988
Organy
   Wójt Gminy 10606
     Kompetencje 1763
     Kontakt 1686
     Dyżury 1553
     Zarządzenia 17163
     Decyzje i inne akty administracyjne 1386
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1461
   Zastępca Wójta Gminy 5254
   Sekretarz 4950
   Skarbnik 4558
   Rada Gminy 5777
     Przewodniczący Rady 3274
     Skład Rady 3236
     Regulamin 1672
     Kompetencje 1311
     Sesje 1777
    ›    Podsumowanie sesji 1110
    ›    Najbliższa sesja 3771
     Uchwały Rady Gminy 2352
     Dyżury radnych 1426
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1419
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1521
     Kontakt z radnymi 1469
   Komisje Rady 3230
     Podstawa prawna 2804
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1430
    ›    Skład osobowy 1351
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1379
    ›    Skład osobowy 1270
     Komisja Rewizyjna 1259
    ›    Skład osobowy 1355
   Stanowiska jednoosobowe 6049
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2331
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2395
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2388
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2497
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2237
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2098
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2631
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 875
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2146
     Stanowisko ds samorządu 2058
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1839
   Urząd Stanu Cywilnego 5603
Prawo Lokalne
   Statut 5947
   Regulamin 6661
   Zarządzenia 476
     Rok 2018 107
     Rok 2017 1555
     Rok 2016 4482
     Rok 2015 6969
     Rok 2014 6637
     Rok 2013 7238
     Rok 2012 7594
     Rok 2011 10863
     Rok 2010 838
     Rok 2009 1401
     Rok 2008 1177
     Rok 2007 871
     Rok 2006 767
     Rok 2005 915
     Rok 2004 10862
   Budżet 5195
     Podstawowe informacje o budżecie 2532
    ›    Uchwały okołobudżetowe 3872
    ›    Realizacja planowanych dochodów 943
    ›    Realizacja planowanych wydatków 896
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 859
    ›    Dotacje z budżetu 1031
     Budżet 2004 rok 1241
     Budżet 2005 rok 1303
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4324
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1034
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1067
    ›    Dotacje z budżetu 1001
     Budżet 2007 rok 1133
    ›    Informacje z realizacji budżetu 910
    ›    Uchwały około budżetowe 1043
     Budżet 2008 rok 1215
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1847
    ›    Uchwały około budżetowe 1088
     Bodżet 2009 rok 1142
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2173
    ›    Uchwały około budżetowe 1087
     Budżet 2010 rok 1086
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2734
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1526
     Budżet 2011 1030
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2925
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2463
     Budżet 2012 rok 969
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1640
    ›    Uchwały około budżetowe 2425
     Budżet 2013 rok 868
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1402
    ›    Uchwały około budżetowe 1597
     Budżet 2014 rok 720
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1066
    ›    Uchwały około budżetowe 814
     Budżet 2015 rok 773
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1029
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1030
     Budżet 2016 rok 704
    ›    Informacje z realizacji budżetu 958
    ›    Uchwały około budżetowe 999
     Budżet 2017 rok 440
    ›    Informacje z realizacji budżetu 473
    ›    Uchwały około budżetowe 709
     Budżet 2018 rok 101
    ›    Informacje z realizacji budżetu 110
    ›    Uchwały około budżetowe 200
   Uchwały 8671
     Rok 2018 820
     Rok 2017 4005
     Rok 2016 10559
     Rok 2015 8739
     Rok 2014 7727
     Rok 2013 10263
     Rok 2012 13891
     Rok 2011 14952
     Rok 2010 15535
     Rok 2009 15793
     Rok 2008 23612
     Rok 2007 22539
     Rok 2006 20305
     Rok 2005 17010
     Rok 2004 29872
     Rok 2003 1594
     Rok 2002 1574
   Podatki i opłaty lokalne 5216
     Podatek od nieruchomości 5758
    ›    Stawki podatku 2427
     Podatek od środków transportowych 2433
    ›    Stawki podatku 1966
     Podatek rolny 3524
    ›    Stawki podatku 2112
     Podatek leśny 2936
    ›    Stawki podatku 1997
     Interpretacje indywidualne 407
     Podatek od posiadania psów 1772
     Zwolnienia z podatku 2074
     Opłata za wodę i ścieki 1782
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 660
   Informacje o środowisku 36608
     Ogłoszenia urzędu 2108
    ›    Rok 2004 1320
    ›    Rok 2005 1038
    ›    Rok 2011 740
    ›    Rok 2006 1256
    ›    Rok 2007 1215
     Uchwały Rady Gminy 2036
   Akty prawa miejscowego 8755
   Strategia rozwoju 4001
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 908
   Protokoły 3321
   Zgromadzenia 811
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 339
   Zagospodarowanie przestrzenne 19344
   Rejestr działalności regulowanej 2652
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2386
     Zasady segregowania odpadów 702
     Harmonogram zbiórki 1265
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 1555
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 779
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 761
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1052
     Uchwały 2796
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 629
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2172
   Gospodarka komunalna 9267
   Pozostałe 3850
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 461
     Rok 2018 363
     Rok 2017 368
   Ogłoszenia Przetargów 33774
     Rok 2018 4423
     Rok 2017 8608
     Rok 2016 27011
     Rok 2015 13639
     Rok 2014 16745
     Rok 2013 12652
     Rok 2012 9795
     Rok 2011 14769
     Rok 2010 8995
     Rok 2009 24186
     Rok 2008 23454
     Rok 2007 26857
     Rok 2006 15701
     Rok 2005 92652
     Rok 2004 8143
     Rok 2003 1445
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 6453
     Rok 2018 1517
     Rok 2017 3809
     Rok 2016 1511
     Rok 2015 18362
     Rok 2014 1822
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3284
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4665
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1529
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1652
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1603
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1388
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1016
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1487
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1431
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1146
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 527
     Wydanie dowodu osobistego 3174
     Meldunki 1715
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1622
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1530
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 897
    ›    Pełnomocnictwo 480
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 455
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 530
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 238
     Nieruchomości 766
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1053
    ›    Podział nieruchomości 928
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1229
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 864
     Działalność gospodarcza 1570
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1686
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1568
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1549
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1250
     Zezwolenia i decyzje 1944
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 900
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1460
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1716
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1539
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1669
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 1190
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 1106
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1251
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 839
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 1068
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 2016
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 669
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 989
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 992
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 855
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 1096
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 659
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 907
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 831
     Podatki i opłaty lokalne 737
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1075
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 870
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 797
     Zaświadczenia 829
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1538
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1413
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2397
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 1054
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1080
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2609
Inne
   Jednostki organizacyjne 7095
     Gminny Ośrodek Kultury 4240
    ›    Kontakt 1996
    ›    Kierownictwo 1558
    ›    Statut 1181
    ›    Regulamin 1041
    ›    Majątek 1016
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3620
    ›    Kontakt 2016
    ›    Kierownictwo 1705
    ›    Statut 1383
    ›    Struktura organizacyjna 1774
    ›    Aktualności 3681
    ›    Kontakt 1374
    ›    Kierownictwo 1336
    ›    Statut 1093
    ›    Regulamin 1070
    ›    Struktura organizacyjna 1105
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2045
    ›    Kontakt 1183
    ›    Kierownictwo 1200
    ›    Statut 1028
    ›    Regulamin 1058
    ›    Struktura organizacyjna 1048
    ›    Majątek 1135
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1141
     Placówki Oświaty 2121
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2656
    ›    Kontakt 1272
    ›    Kierownictwo 1379
    ›    Statut 1086
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 3046
    ›    Kontakt 1246
    ›    Kierownictwo 1244
    ›    Statut 1101
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 2738
    ›    Kontakt 1199
    ›    Kierownictwo 1153
    ›    Statut 996
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2147
    ›    Kontakt 1125
    ›    Kierownictwo 1079
    ›    Statut 1002
   Jednostki pomocnicze 4669
     Sołectwa 2623
   Oferty inwestycyjne 3976
     Infrastruktura 1544
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1092
    ›    Stan elektryfikacji 1043
    ›    Stan telefonizacji 945
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1033
    ›    Drogi 922
     Oferty 9925
   Rejestry i ewidencje 3765
     Rejestr skarg i wniosków 1779
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1460
     Rejestr instytucji kultury 808
     Gminna Ewidencja Zabytków 1049
   Oświadczenia majątkowe 8491
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 5794
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 13216
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 4619
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 6789
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4418
   Informacje nieudostepnione 786
   Redakcja Biuletynu 4043
    ›    pliki na serwerze BIP 1527