główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Ocena jakości wody

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 00:03

2. Wybory prezydenckie 2020 r.

Informacja

Urząd Gminy Czarnożyły informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV – 2 na terenie całego kraju i związanym z tym zagrożeniem zdrowia i życia, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, Urząd Gminy Czarnożyły pracuje w systemie zdalnym. W sprawach związanych ze składaniem zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą ...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 14:48

3. Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - kwiecień 2020

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 22:34

4. Zawiadomienia o zgromadzeniach

Zakaz organizowania zgromadzeń

Zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 202 r., poz. 433) w okresie zagrożenia epidemicznego zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 631). Zakazu nie stosuje się w przypadku , gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora...

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 23:38

5. Informacje o środowisku

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 23:34

6. Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie

Utworzony: 2020-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 13:59

7. Informacje z realizacji budżetu

Sprawozdania z budżetu Gminy Czarnożyły za IV kwartał 2019 r

Utworzony: 2020-02-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-27 14:43

8. Informacje o środowisku

Postanowienie

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 14:03

9. Rok 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-21 11:10

10. Wybory prezydenckie 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 22:38

11. Wybory prezydenckie 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 22:36

12. Rok 2020

Obwieszczenie Nr 26/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r.

Utworzony: 2020-02-16 | Zmodyfikowany: 2020-02-16 12:57

13. Uchwały około budżetowe

Uchwała Nr IV/27/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-02-11 08:08

14. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 12:29

15. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Urząd Gminy w Czarnożyłach informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.), zgodnie z którymi przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Czarnożyły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do reje...

Utworzony: 2012-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 07:46

16. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/92/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:01

17. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/93/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:01

18. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/94/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:00

19. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/95/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:00

20. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/96/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:59