główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Raport o stanie Gminy Czarnożyły za rok 2019.

Utworzony: 2020-07-05 | Zmodyfikowany: 2020-07-05 14:03

2. Wybory prezydenckie 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Utworzony: 2020-07-01 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 16:56

3. Wybory prezydenckie 2020 r.

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych

I N F O R M A C J A Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły w składzie: Józef Andrzej Olczak Przewodniczący Komisji Urszula Walaszczyk Z-ca Przewodniczącego Wacław Ireneusz Golański Członek Komisji Natalia Kik Członek Komisji Mateusz Kowalczyk Członek Komisji Patryk Jakub Mariański Członek Komisji Beata Anna Ramuś Członek Komisji Katarzyna Antonina Rózga Członek Komisji Damian Marek Stępień Członek Komisji informuje, że w...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 15:17

4. Wybory prezydenckie 2020 r.

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 16 W SIERADZU

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 16 W SIERADZU z dnia 18 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Okręgowa Komisja Wyborcza nr 16 w Sieradzu podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach: Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu: 1. Agata SOBIESZEK-KRZYWICKA – Przewodniczący Komisji, Komisarz Wyborczy w Sier...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-26 15:16

5. Wybory prezydenckie 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Komisarz Wyborczy w Sieradzu II Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Czarnożyły Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły: 1. Józef Andrzej Olczak,zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Czarnożyły - Przewodniczący 2. Urszula Walaszczyk,zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ST...

Utworzony: 2020-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-06-19 11:46

6. Spis rolny 2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Czarnożyły, dn. 17 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Czarnożyły - Gminny Komisarz Spisowy informuje iż w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Czarnożyły Powszechnego Spisu Rolnego. I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki: 1....

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 14:08

7. Wybory prezydenckie 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 14:01

8. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Czarnożyły Andrzeja Modrzejewskiego za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-16 | Zmodyfikowany: 2020-06-16 10:02

9. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Czarnożyły za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-16 | Zmodyfikowany: 2020-06-16 09:58

10. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły

Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-16 | Zmodyfikowany: 2020-06-16 09:48

11. Wybory prezydenckie 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 23:23

12. Informacje o środowisku

Zawiadomienie

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 15:19

13. Wybory prezydenckie 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 11:02

14. Wybory prezydenckie 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnożyły

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-15 10:58

15. Wybory prezydenckie 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II

Utworzony: 2020-06-12 | Zmodyfikowany: 2020-06-12 15:31

16. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Utworzony: 2020-06-12 | Zmodyfikowany: 2020-06-12 08:20

17. Spis rolny 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Czarnożyły

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-09 14:38

18. Spis rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, za...

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-09 14:31

19. Wybory prezydenckie 2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Czarnożyły

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-09 14:30

20. Wybory prezydenckie 2020 r.

Informacja

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-09 14:28