Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 14:39

2. Rok 2018

Uchwała Nr XL/230/2018

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 08:48

3. Rok 2018

Uchwała Nr XL/229/2018

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 08:40

4. Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, umowach cywilno-prawnych oraz informacja o zatrudnieniu (art. 24j Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./)

Utworzony: 2003-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-15 22:06

5. Rok 2018

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 14:52

6. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 09:55

7. Rok 2018

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 11:46

8. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/222/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:34

9. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/228/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:33

10. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/227/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:31

11. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/226/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:29

12. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/225/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:27

13. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/224/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:25

14. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/223/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 13:24

15. Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 08:53

16. Rok 2018

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanym wodociągu gminy Czarnożyły za 2017 rok

Utworzony: 2018-03-30 | Zmodyfikowany: 2018-03-30 12:58

17. Rok 2018

Okresowa ocena jakości wody z wodociągu w Czarnożyłach

Utworzony: 2018-03-30 | Zmodyfikowany: 2018-03-30 12:22

18. Rok 2018

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze be...

Utworzony: 2018-03-30 | Zmodyfikowany: 2018-03-30 08:52

19. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:14

20. Rok 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 09:30