Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 13:34

2. Skład osobowy

Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej: Jerzy Maras - Przewodniczący Piotr Marciniak - Zastępca przewodniczącego Sławomir Mikołajczyk

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 23:50

3. Skład osobowy

Skład Komisji skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji skarg, wniosków i petycji: Jarosław Mikołajczyk - Przewodniczący Włodzimierz Niemczyński - Zastępca przewodniczącego Józef Szwaba Milena Wojewoda

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 23:48

4. Skład osobowy

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych: Józef Zawada - Przewodniczący Tomasz Kuźnik - Zastępca przewodniczącego Jerzy Łabęcki Anna Sobota

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 23:46

5. Skład osobowy

Skład Komisji Gospodarczo Finansowej

Skład komisji gospodarczo - finansowej Jerzy Bajzert - Przewodniczący Stanisław Kosowski - Zastępca przewodniczącego Jolanta Krysztofińska Jarosław Wróbel

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 23:44

6. Uchwały około budżetowe

Uchwała Nr IV/223/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 23:38

7. Wójt Gminy

Wójt Gminy Czarnożyły

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Pre...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 23:36

8. Rok 2018

Zaproszenie do składania ofert

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:08

9. Rok 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:41

10. Uchwały około budżetowe

Uchwała Nr IV/261/2018 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 01:42

11. Uchwały około budżetowe

Uchwała Nr IV/263/2018 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 01:41

12. Rok 2014

Zarządzenie Nr 21/2014

Utworzony: 2014-05-09 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 13:37

13. Informacje z realizacji budżetu

Sprawozdania z budżetu Gminy Czarnożyły za III kwartał 2018 r.

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 15:25

14. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 14:30

15. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 14:28

16. Transmisja Sesji Rady Gminy

Klauzula informacyjna dotycząca uczestników Sesji Rady Gminy Czarnożyły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej RODO informuję, iż: Tożsamość administratora Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnożyły, mający siedzibę w Czarnożyłach nr 48, 98-310 Czarnożyły – odpowiada za z...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 23:02

17. Transmisja Sesji Rady Gminy

Archiwum Transmisji Sesji Rady Gminy Czarnożyły

https://czarnozyly.sesja.pl/

Utworzony: 2018-11-21 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 23:01

18. Skład Rady

Skład Rady w kadencji 2018 - 2023

Skład Rady Gminy Czarnożyły w kadencji 2018-2023: Imię i nazwisko Funkcja Jerzy Łabęcki Przewodniczący Rady Stanisław Kosowski W-ce Przewodniczący Rady Józef Zawada W-ce Przewodniczący Rady Jerzy Bajzert Członek Rady Tomasz Kuźnik Członek Rady JolantaKrysztofińska Członek Rady JerzyMaras Członek Rady PiotrMarciniak Członek Rady JarosławMikołajczyk Członek Rady SławomirMikołajczyk Członek Rady WłodzimierzNiemczyński Członek Rady Anna Sobota Członek Rady JózefSzwaba Członek Rady Milena Wojewoda...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 22:27

19. Rok 2018

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie ...

Utworzony: 2018-11-25 | Zmodyfikowany: 2018-11-25 22:30

20. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 11:18