Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Informacja o wynikach naboru

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:42

2. Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami

aktualny druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:21

3. Harmonogram zbiórki

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 12:57

4. Informacje o środowisku

Ogłoszenie

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 13:17

5. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/214/2018

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 08:55

6. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/213/2018

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 08:51

7. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/212/2018

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 08:49

8. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/211/2018

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 08:48

9. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVII/210/2018

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 08:46

10. Rok 2018

Lista kandydatów spełniający wymagania formalne

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-10 14:20

11. Podatek leśny

Stawka podatku na 2018 r.

Podatekleśny Podstawawymiaru Stawka Stawka podatkuleśnego 0,220 m3* 197,06 zł (cena średnia sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy) = 43,3532 zł/ha Deklaracja na podatekleśny Informacja wsprawie podatku leśnego

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 15:27

12. Rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/209/2017

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:42

13. Rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/208/2017

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:31

14. Rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/207/2017

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:28

15. Rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/205/2017

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:26

16. Rok 2017

Uchwała Nr XXXVI/206/2017

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 10:25

17. Opłata za wodę i ścieki

Taryfy opłat za wodę i ścieki na 2018 r.

Uchwała NrXXXV/201/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłaty za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków Medium Stawka Podatek Woda pobrana zurządzeńzbiorowegozaopatrzenia 2,41/m3+VAT 8% Ścieki odprowadzane dokanalizacjisanitarnej 2,41/m3+VAT 8% Ścieki dowożone naoczyszczalnieścieków 6,00/m3+VAT 8% Uchwała NrXXXV/201/2017

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 23:50

18. Zwolnienia z podatku

Uchwała Nr XXXV/199/2017

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Uchwała Nr XXXV/199/2017

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 23:44

19. Podatek rolny

Stawka podatku na 2018 r.

Uchwała NrXXXV/200/2017 w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatkurolnego Podstawawymiaru Stawka Stawka podatku zahaprzeliczeniowy 2,5 dt*49,00zł Uchwała NrXXXV/200/2017 Informacja wsprawie podatkurolnego Deklaracja na podatekrolny

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 23:38

20. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych na 2018 r.

W roku 2018 obowiązują stawki podatku od nieruchomości podjęte na rok2016 Uchwała Nr XI/49/2015 Rady GminyCzarnożyły w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Samochody ciężarowe odopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony iponiżej12ton Wiek pojazdu idopuszczalnamasacałkowita (wtonach) Stawka podatku (wzłotych) spełnia normy czystości spalin EURO lub posiadakatalizator pozostałe do 10 latwłącznie powyżej 3,5 do 5,5włącznie 432,00 472,00 powyżej 5,5 do9włącznie 588,00 6...

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 23:36