główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-21 11:10

2. Wybory prezydenckie 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 22:38

3. Wybory prezydenckie 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 22:36

4. Rok 2020

Obwieszczenie Nr 26/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r.

Utworzony: 2020-02-16 | Zmodyfikowany: 2020-02-16 12:57

5. Uchwały około budżetowe

Uchwała Nr IV/27/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-02-11 08:08

6. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-07 12:29

7. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Urząd Gminy w Czarnożyłach informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.), zgodnie z którymi przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Czarnożyły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do reje...

Utworzony: 2012-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 07:46

8. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/92/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:01

9. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/93/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:01

10. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/94/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:00

11. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/95/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 15:00

12. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/96/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:59

13. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/97/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:59

14. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/98/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:58

15. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/99/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:58

16. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/100/19

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:57

17. Rok 2019

Uchwała Nr XIX/101/19

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:56

18. Rok 2020

Uchwała Nr XX/104/20

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:07

19. Rok 2020

Uchwała Nr XX/105/20

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:07

20. Rok 2020

Uchwała Nr XX/103/20

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 14:06