Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2019

 Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zuzywanego do produkcji rolnej.

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2017

 Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zuzywanego do produkcji rolnej.

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2016

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zuzywanego do produkcji rolnej.

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2014

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2013

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT  

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2012

W Ó J T  G M I N Y  C Z A R N O Ż Y Ł Y informuje,że rolnicy mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do celów rolniczych.