Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.