Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach