Struktura organizacyjna

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój nr

Barbara Cieślak

Skarbnik Gminy

skarbnik@bip.czarnozyly.pl

438416800

 2

Piotr Kędzia

Sekretarz Gminy

ug@bip.czarnozyly.pl

438416805

5

Karolina Wojtera

inspektor ds. samorządu

samorzad@bip.czarnozyly.pl

tel./fax.

438416281

9

Andrzej Łebek

inspektor ds. inwestycji i gospodarki wodnej

inwestycje@bip.czarnozyly.pl

438416954

8

Sylwia Pietraszewska

ref ds. gospodarki nieruchomościami

i księgowości budżetowej

ksiegowosc@bip.czarnozyly.pl

438416803

6

Ewelina Błaszczyk

inspektor ds. księgowości budżetowej

i wynagrodzeń

ksiegowosc@bip.czarnozyly.pl

438416803

6

Barbara Kmiecik

księgowa ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń

ksiegowosc@bip.czarnozyly.pl

438416803

6

Wanda Ciupa

specjalista ds. oświaty

zeapo@bip.czarnozyly.pl

438416269

7

Wiesława Niciejewska

inspektor ds. wymiaru podatków

i opłat

podatki@bip.czarnozyly.pl

438416217

1

Danuta Szczęśniak

inspektor ds. księgowości podatkowej

ksiegpodat@bip.czarnozyly.pl

438416217

1

Anna Tomaszewska

inspektor ds. obsługi kasowej i rolnictwa

rolnictwo@bip.czarnozyly.pl

438416217

1a

Iwona Pietrzak 

inspektor ds. organizacyjnych,

działalności gospodarczej i obrony

edg@bip.czarnozyly.pl

438416802

10

Edyta Łebek

inspektor ds. obywatelskich

i gospodarki lokalami

usc@bip.czarnozyly.pl

438416802

10

Maria Popłonikowska

radca prawny

-

10

Marian Bartodziej

inspektor ds. administracyjno – gospodarczych i p.poż.
bhp@bip.czarnozyly.pl

438416801

11

Henryk Kozik

konserwator urządzeń wodociągowych

438416039

11

Joanna Mikoś

inspektor ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości w gminie

odpady@bip.czarnozyly.pl

438416801

11

Włodzimierz Adamczyk

Dariusz Marciniak

konserwatorzy urządzeń kanalizacyjnych

438418551

11

Andrzej Piątek

konserwator Urzędu Gminy

438416801

11

Grażyna Włodarczyk

sprzątaczka

--

---

Krystyna Tomaszewska

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

gopsczarnozyly@o2.pl

438416297

3

Danuta Bartodziej

pracownik socjalny  gopsczarnozyly@o2.pl

438416297

3

Małgorzata Karwat

pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

438416297

3

Marcin Kośmider

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach

438416297

3

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Struktura organizacyjna

Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Załączniki
Format Word struktury organizacyjnej   27.000 KB