główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój nr

Barbara Cieślak

Skarbnik Gminy

skarbnik@bip.czarnozyly.pl

438416800

 2

Piotr Kędzia

Sekretarz Gminy

ug@bip.czarnozyly.pl

438416805

5

Karolina Wojtera

referent ds. samorządu, promocji
i obsługi archiwum

samorzad@bip.czarnozyly.pl

tel./fax.

438416281

9

Andrzej Łebek

inspektor ds. inwestycji i gospodarki wodnej

inwestycje@bip.czarnozyly.pl

438416954

8

Damian Stępieńref. ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
zamowienia@bip.czarnozyly.pl 
4384169548

Sylwia Pietraszewska

ref ds. gospodarki nieruchomościami

i księgowości budżetowej

nieruchomosci@bip.czarnozyly.pl

438416803

6

Ewelina Błaszczyk

inspektor ds. księgowości budżetowej

i wynagrodzeń

ksiegowosc@bip.czarnozyly.pl

438416803

6

Paweł Szlawskimł. referent ds. ochrony środowiska
i obsługi informatycznej 
admin@bip.czarnozyly.pl
43841680111

Wiesława Niciejewska

inspektor ds. wymiaru podatków

i opłat

podatki@bip.czarnozyly.pl

438416217

1

Anna Tomaszewska

inspektor ds. księgowości podatkowej

ksiegpodat@bip.czarnozyly.pl

438416217

1

Iwona Pietrzak 

inspektor ds. organizacyjnych,

działalności gospodarczej i obrony

edg@bip.czarnozyly.pl

438416802

10

Edyta Łebek

inspektor ds. obywatelskich

i gospodarki lokalami

usc@bip.czarnozyly.pl

438416802

10

Joanna Kanicka

inspektor ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości w gminie

odpady@bip.czarnozyly.pl

43841680111
Marzena Sobotamł. referent ds. obsługi kasowej,  rolnictwa i ewidencji opłat
rolnictwo@bip.czarnozyly.pl
4384162171a

Maria Popłonikowska

radca prawny

-

10

Anna Bednik

mł. ref. ds. oświaty

zeapo@bip.czarnozyly.pl

4384162697
Małogrzata Marciniak

mł. referent ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 

4384168036

Włodzimierz Adamczyk
Dariusz Marciniak
Jarosław Cieślak

konserwatorzy urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych

438418551

11

Andrzej Piątek

konserwator Urzędu Gminy

438416801

11

Grażyna Włodarczyk

sprzątaczka/woźna

--

---

Agnieszka Klatka

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

gopsczarnozyly@o2.pl

438416297

3

Danuta Bartodziej

pracownik socjalny  gopsczarnozyly@o2.pl

438416297

3

Małgorzata Karwat

pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

438416297

3

Marcin Kośmider

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

438416297

3

Agnieszka BugajPracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4384162973

 

artykuł nr 2

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Struktura organizacyjna

Urzędu Gminy w Czarnożyłach