główna zawartość
artykuł nr 1

Zastępstwo Wójta w razie jego nieobecności

Wójta w czasie jego nieobecności zastępują :1) w sprawach gospodarczych gminy, w tym zawieranie umów cywilno – prawnych – Inspektor do spraw inwestycji i gospodarki wodnej,2) w sprawach organizacyjnych i finansowych – Sekretarz.