Zarządzenie Nr 2/2013

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czarnożyły

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2012

  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnożyłach

Zmina regulaminu pracy pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE Nr 15/03

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czarnożyły

Zarządzeniem Nr 2/03 Wójta Gminy Czarnożyły z dnia 17 stycznia 2003 roku, został został przyjęty Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Czarnożyłach.
Załączniki
Do pobrania w formacie Word   155.500 KB