główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 30 grudnia 2019 r. przez Radę Gminy Uchwały

artykuł nr 2

Obwieszczenie

o przystąpieniu do opracowania zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły"

artykuł nr 3

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 29 maja 2019 r. przez Radę Gminy Uchwały

artykuł nr 4

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 165 w miejscowości Wydrzyn

artykuł nr 5

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 5 marca 2019 r. przez Radę Gminy Uchwały