Ogłoszenie

 o przyjęciu w dniu 5 marca 2019 r. przez Radę Gminy Uchwały

Obwieszczenie

o zmianie uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły, Gromadzice, Łagiewniki, Raczyn, Staw, Stawek i Wydrzyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 165 w miejscowości Wydrzyn

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 27 września 2018 r. przez Radę Gminy Uchwały

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gromadzice i części wsi Łagiewniki

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły, Gromadzice, Łagiewniki, Raczyn, Staw, Stawek i Wydrzyn

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 469 i 470 w miejscowości Wydrzyn

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 231 w miejscowości Wydrzyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia 2 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gromadzice i Łagiewniki oraz dla części wsi Czarnożyły, Gromadzice, Łagiewniki, Raczyn, Staw, Stawek i Wydrzyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 469 i 470 w miejscowości Wydrzyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 231 w miejscowości Wydrzyn

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 17 października 2017 r. przez Radę Gminy Uchwały

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 25/4 w miejscowości Czarnożyły

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 7 czerwca 2017 r. przez Radę Gminy uchwał

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 25/4 w miejscowości Czarnożyły

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 27 stycznia 2017 r. przez Radę Gminy Czarnożyły uchwał

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kąty i Wydrzyn

Obwieszczenie

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/2016 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wydrzyn

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stawek, Łagiewniki, Czarnożyły i Wydrzyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kąty

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 7 czerwca 2016 r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 108/1 w miejscowości Opojowice

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzania 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Stawek, Łagiewniki, Czarnożyły i Wydrzyn

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 108/1 w miejscowości Opojowice

Uchwała Nr VII/25/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 108/1 w miejscowości Opojowice

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 10 czerwca 2015 r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczyn

Uchwała Nr VI/15/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286)

Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły (działki nr 263, 264, 265, 266, 267)

Uchwała Nr VI/13/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wydrzyn (działki nr 90, 91/3, 92/2, 93, 94, 97, 98, 99, 100, część działek nr 89, 95, 96)

Ogłoszenie

o przyjęciu w dniu 25 marca 2015 r. przez Radę Gminy Czarnożyły uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 108/1 w miejscowości Opojowice

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczyn

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnożyły i Wydrzyn

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzania 4 opracowań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Czarnożyły, Wydrzyn i Raczyn

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnożyły

Plan zagospodarowania przestrzennego

W obecnej chwili uchwałą NR XV/57/2004 podjętą przez Radę Gminy Czarnożyły w dniu 29 marca 2004 roku został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opracowany przez firmę projektową. Wszelkie sprawy dotyczące planowania przestrzennego załatwia p. Urszula Baranowska, pok. nr 11, tel. 043/ 841 - 68 - 01.
Załączniki
Uchwała do pobrania   444.500 KB
Załacznik nr 1 do uchwały   4.299 MB