Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

dla przedsięwzięcia pn. „na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek”  

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek

Obwieszczenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. "Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnożyły".

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Odlewni SILUM Sp. z o.o.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Tomasza Trębasiewicza

Obwieszczenie

 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Gminy Czarnożyły

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie

 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Gminy Czarnożyły

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnożyły

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku POLTECH s.c. Stanisław, Bartosz, Konrad Cop

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku Pana Tomasza Trębasiewicza

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku INTER AUTO Damian Sykuła i Roman Sykuła spółka jawna

Obwieszczenie

w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "Farma wiatrowa - Czarnożyły" Sp. z o.o.

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Gminy Czarnożyły

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Powiatu Wieluńskiego

Obwieszczenie

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Urszuli Krześnickiej, pełnomocnika spółki: Farma Wiatrowa sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 62, 70-477 Szczecin

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 222, 223 w miejscowości Kąty

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Powiatu Wieluńskiego, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 317, 318, 319 w miejscowości Kąty  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 268, 269/1, 269/2, 270, 271 w miejscowości Łagiewniki  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 333, 334, 335, 336 w miejscowości Kąty  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 620/1, 621/1, 623, 624/1 w miejscowości Łagiewniki  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 514, 515, 516/3 w miejscowości Łagiewniki  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 250, 251, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2 w miejscowości Raczyn  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 246/3, 247, 248 w miejscowości Raczyn  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 63/1, 63/2, 63/3, 64, 65 w miejscowości Raczyn  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 212, 213, 214, 215 w miejscowości Kąty  

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 630, 633/1, 633/2, 635, 636 w miejscowości Łagiewniki

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urzadzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 7/2, 8/1, 9/1, 13/1 w miejscowości Platoń

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi na dz. o nr ewid. 302, 303, 304, 305 w m. Kąty

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z częścią z socjalno-biurową w m. Czarnożyły

Postanowienie

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Czarnożyły

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re...

polegającego na zakupie i montażu dwóch pieców topialnych i modułu filtracyjnego z systemem czyszczącym oraz wykonanie instalacji wentylacyjno-filtrujacej odlewniczej na terenie zakładu

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku: ODLEWNIA SILUM Spółka z o.o, Opojowice 51, 98-310 Czarnożyły

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku: POLTECH s.c. Stanisław, Bartosz, Konrad Cop

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Gminy Czarnożyły

Ogłoszenie

w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku: Farma Wiatrowa- Czarnożyły sp. z o.o.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re...

pod nazwą "Wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża "WYDRZYN" w m.Wydrzyn, gm.Czarnożyły"

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnożyły

Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana, ul. Piękna 15/28, 00-549 Warszawa stała się uczestnikiem na prawach strony, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 elektrowni wiatrowych o mocy do 2,5 MW każda na terenie gminy Czarnożyły

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na ś...

Wydobywanie piasków czwartorzędowych ze złoża "Wydrzyn" wm. Wydrzyn gm. Czarnożyły

Ogłoszenie

podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w ilości 14 szt. Farma Wiatrowa - Czarnożyły sp. z o.o.

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkować do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowienie

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na real...

polegającego na "zakupie nowej ciśnieniowej maszyny odlewniczej i zamontowaniu jej w miejscu jednej aktualnie pracujących na terenie zakładu"

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamieszczeniu w publicznym wykazie akt, postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "zakupie nowej ciśnieniowej maszyny odlewniczej i zamontowaniu jej w miejscu jednej aktualnie pracujących na terenie zakładu"

Ogłoszenie

informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku w ydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu piasków czwartorzędowych z poszerzonego złoża Wydrzyn

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamieszczeniu w publicznym wykazie akt wniosku SILUM Sp. z o.o. Odlewnia Opojowice 51, 98-310 Czarnożyły o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie maszyny odlewniczej i zamontowaniu jej w miejsce jednej z aktualnie pracujących na terenie zakładu.

Decyzja o uchyleniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamieszczeniu w publicznym wykazie akt wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złóż kruszywa naturalnego (piasku) Łysa Góra I

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

dla planowanej inwestycji polegającej na zakupie i montazu ciśnieniowej maszyny odlewniczej w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 109/8 w Opojowicach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

planowanej inwestycji polegającej na zakupie i montazu ciśnieniowej maszyny odlewniczej w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 109/8 w Opojowicach

Postanowienie Wójta Gminy Czarnożyły

Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na zakupie i montazu ciśnieniowej maszyny odlewniczej w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 109/8 w Opojowicach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na zakupie i montazu ciśnieniowej maszyny odlewniczej w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 109/8 w Opojowicach

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sicie kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sicie kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków.

Postanowienie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

zawiadamiam o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamiam,       że w dniu  10.02.2011r.na wniosek Gminy Czarnożyły  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie: sieci kanalizacji sanitarnej z tranzytowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach: EMANUELINA, LENISZKI i CZARNOŻYŁY

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decy...

o wszczęciu w dniu 04.02.2011r. na wniosek KAWO PROJEKT Michał Siatkowski, 98-300 Wieluń – Dąbrowa postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków i przyłączami zagrodowymi w miejscowości Kąty ,gmina Czarnożyły

I N F O R M A C J A

przedsięwzięcia polegającego na budowie: jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0MW wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 236 w m. Staw

I N F O R M A C J A

przedsięwzięcia polegającego na budowie: jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0MW wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 65 w m. Staw

I N F O R M A C J A

przedsięwzięcia polegającego na budowie: jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0MW wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 258 w m. Stawek

I N F O R M A C J A

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0MW wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 222 w m. Staw