główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

artykuł nr 2

Ogłoszenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czarnożyły”

artykuł nr 3

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Pawła Baryły

artykuł nr 4

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

artykuł nr 5

Ogłoszenie