główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 2

Postanowienie

o wydaniu opinii dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4537E Skrzynno-Gromadzice

artykuł nr 3

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

artykuł nr 4

Ogłoszenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czarnożyły”

artykuł nr 5

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Pawła Baryły