główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego

artykuł nr 2

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 3

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 4

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 5

Postanowienie

o wydaniu opinii dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4537E Skrzynno-Gromadzice