główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za 2018 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Czarnożyły za 2018 r.

artykuł nr 3

Sprawozdania z budżetu Gminy Czarnożyły za IV kwartał 2018 r.

artykuł nr 4

Sprawozdania z budżetu Gminy Czarnożyły za III kwartał 2018 r.

artykuł nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnożyły za I półrocze 2018 r.